Кипър

Ministry of Labour and Social Insurance

No map yet

Местоположение
12 Apelli Street
1080
Nicosia, Cyprus
Кипър

Профили в социалните мрежи

Партньорски инструменти на OiRA

Показване на 1 — 5 от 11

Инструменти с общо предназначение/за специфични рискове

Кипър

Гръцки

COVID-19

Производство и продажба на храни

Кипър

Гръцки

Bakeries

small shops

Търговия на едро и дребно

Кипър

Гръцки

Shops

Моторни превозни средства, ремонтни и свързани дейности

Кипър

Гръцки

Vehicles - Car repair and varnishing

Хотели, ресторанти и кетъринг услуги

Кипър

Гръцки

Cafes and restaurants