Επίπεδο ΕΕ

Confederation of European Security Services

No map yet

Τοποθεσία
25, Koningin Fabiolalaan
1780
Wemmel, Belgium
Επίπεδο ΕΕ

Δικτυακός τόπος

http://www.coess.org

Ειδικός δικτυακός τόπος του OiRA

http://www.coess.org/projects-and-standards.php?page=oira-tool

Εργαλεία εταίρων OiRA

Προβολή 1 - 1 από 1

Ιδιωτική ασφάλεια

Επίπεδο ΕΕ

Αγγλικά

Private security