Hlutverk og ábyrgð

Öryggi og heilsu starfsfólks í Evrópu er gætt með aðferð sem byggir á áhættumati og -stjórnun. Til þess að framkvæma skilvirkt áhættumat á vinnustað þurfa allir hlutaðeigandi að hafa góðan skilning á lagalegu samhengi, hugmyndafræði, áhættumatsferlinu og hlutverkum helstu þátttakenda verkefnisins.

Hlutverk og skyldur starfsfólks

Það er mikilvægt að starfsfólk taki þátt í áhættumatinu. Það þekkir vandamálin og hefur ítarlega þekkingu á því sem á sér stað þegar það vinnur verkefni sín og þar af leiðandi ætti það að taka þátt í matinu. Hagnýt þekking og hæfni starfsfólksins er oft nauðsynlegt til að þróa fyrirbyggjandi aðgerðir sem virka.

Þátttaka starfsfólks er ekki aðeins rétt, hún er einnig undirstöðuatriði í því að efla skilvirka og markvissa stjórnun öryggis og heilbrigðis starfsfólks á vinnustað.

Starfsfólk og/eða fulltrúar þess hafa rétt á/eru skyldugir til að:

 • fá upplýsingar um fyrirkomulag fyrirtækisins varðandi áhættustýringu og ráðningu aðila sem bera ábyrgð á þeim verkefnum;
 • taka þátt í áhættumati;
 • láta yfirmenn sína eða vinnuveitendur vita af mögulegum hættum;
 • tilkynna hvers kyns breytingar á vinnustaðnum;
 • vera upplýst um hættur gagnvart öryggi og heilsu þess og um nauðsynlegar aðgerðir til að koma í veg fyrir eða draga úr þessum hættum;
 • taka þátt í ákvörðunarferlinu varðandi fyrirbyggjandi varnaraðgerða sem þarf að innleiða;
 • biðja vinnuveitanda um að innleiða viðeigandi aðgerðir og senda tillögur um hvernig megi lágmarka hættur eða koma í veg fyrir þær;
 • vinna að því í samstarfi við vinnuveitanda að tryggja að vinnuumhverfið sé öruggt;
 • fá þjálfun/leiðbeiningar um þær aðferðir sem þarf að innleiða;
 • gera allt sem í þeirra valdi stendur til að huga að eigin öryggi og heilbrigði sem og öryggi og heilbrigði annarra sem gjörðir þess ná til, í samræmi við þjálfun og leiðbeiningar sem vinnuveitandinn gefur.

Auk þess er mikilvægt að fulltrúar starfsfólks séu þjálfaðir til að skilja áhættumat og hlutverk þeirra í því.

OiRA tólin gefa mismunandi möguleika á að taka þátt í og upplýsa starfsmenn og fulltrúa þeirra, svo sem að deila efni tækjanna eða lokaskýrslunnar eða í sumum tilvikum nákvæmari nálgun. Athugaðu innlend verkfæri til að sjá mismunandi valkosti eins og þjálfun og boð um að leggja beint á netinu til áhættumatsins. 

Hlutverk og skyldur vinnuveitenda

Vinnuveitendur ættu að undirbúa sig vandlega í tengslum við skyldur sínar við að framkvæma áhættumat og innleiða nauðsynlegar aðgerðir sem snúa að öryggi og heilbrigði starfsfólks. Mælt er með því að þeir geri þetta eftir nefndum skrefum: 

 • verkaskiptingu, skipulag og samræmingu mats;
 • að tilnefna hæft fólk til að framkvæma matið; sá sem framkvæmir áhættumatið getur verið:
  • vinnuveitendurnir sjálfir;
  • starfsmenn sem vinnuveitendur þeirra skipa;
  • utanaðkomandi matsaðilar og þjónustuaðilar ef skortur er á hæfu starfsfólki á vinnustaðnum.
 • geta ráðfært sig við fulltrúa starfsfólks varðandi tilhögun ráðninga á þeim aðilum sem munu framkvæma þessi möt;
 • getu til að veita nauðsynlegar upplýsingar, þjálfun, tilföng og aðstoð til matsaðila sem eru starfsmenn sjálfs vinnuveitandans;
 • tryggja fullnægjandi samræmi á milli matsaðila (þar sem það á við);
 • getu til að vinna með stjórnendum og hvetja til þátttöku starfsfólks;
 • ákvarða fyrirkomulag í kringum endurskoðun og leiðréttingu á áhættumatinu;
 • tryggja að fyrirbyggjandi varnaraðgerðir taki mið af niðurstöðum matsins;
 • tryggja að áhættumatið sé skrásett;
 • eftirlit með fyrirbyggjandi varnaraðgerðum til að tryggja að skilvirkni þeirra sé haldið við;
 • upplýsa starfsfólk og/eða fulltrúa þess um niðurstöður matsins og þær aðgerðir sem gripið er til (með því að hafa gögnin aðgengileg).