Mi az OiRA?

Az OiRA – online interaktív kockázatértékelés – olyan internetes platform, amely több nyelven is lehetővé teszi ágazati kockázatértékelési eszközök egységes formában történő, egyszerű létrehozását.

A platformot az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) fejleszti és tartja karban, alapját pedig a holland RI&E kockázatértékelési eszköz képezi.

Miért jött létre az OiRA projekt?

A megfelelő kockázatértékelés a kulcs az egészséges munkahelyekhez. A kockázatértékelések elvégzése azonban komoly kihívásokat tartogathat, különösen a mikro- és kisvállalkozások (mkv-k) számára, amelyek esetlegesen nem rendelkeznek a kellő erőforrásokkal vagy a kockázatértékelés hatékony elvégzéséhez szükséges munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági know-how-val.

Az OiRA célja e probléma megoldása. Ez az első olyan uniós szintű kezdeményezés, amely arra ösztönzi az európai mikro- és kisvállalkozásokat, hogy kockázataikat a nemzeti hatóságok és a szociális partnerek (munkáltatói és munkavállalói szervezetek) által – uniós és tagállami szinten – kifejlesztett eszközök használatával értékeljék.

Melyek az OiRA célkitűzései?

 • Uniós szinten:
  • a munkahelyi kockázataikat értékelő és kezelő európai mikro- és kisvállalkozások számának növelése
  • hozzájárulás a munkahelyi balesetek és megbetegedések számának (megfelelő kockázatértékelés révén történő) csökkentéséhez és a munkakörülmények javításához
  • segítségnyújtás a vállalkozásoknak (megfelelő kockázatértékelés révén) versenyképességük fokozásában (a munkahelyi balesetek és megbetegedések miatt felmerülő költségek csökkentésével, a betegállományok arányának mérséklésével stb.).
 • Nemzeti és ágazati szinten:
  • gyakorlati OiRA-eszközök rendelkezésre bocsátása a mikro- és kisvállalkozások számára weboldalaikon keresztül, valamint azok használatának előmozdítása
  • hozzájárulás a munkahelyi megbetegedések és balesetek számának csökkentésére irányuló nemzeti célkitűzésekhez OiRA-eszközök vállalkozások számára történő rendelkezésre bocsátásával.
 • Vállalati szinten:
  • a munkavállalók biztonságának és egészségvédelmének biztosítása (a munkaadók és a vállalkozások általános kötelessége) az OiRA-eszközök vállalati és üzemi szintű használatának ösztönzésével, és ezáltal egy hatékony és eredményes kockázatértékelési folyamat bevezetésével
  • a kockázatértékelés folyamata körüli félreértések eloszlatása
  • a munkakörülmények javítása a munkahelyi kockázatok értékelésére szolgáló eszköz alkalmazásának előmozdításával és ezáltal a vállalatok teljesítményének javításával.

Hogyan működik az OiRA?

Az OiRA egy online platform, amely az (ágazati eszközök fejlesztők általi létrehozását lehetővé tevő) OiRA-eszközgenerátorból és az ágazati OiRA-eszközökből áll, amelyek interaktív weboldalon keresztül érhetők el a mikro- és kisvállalkozások számára.

Az OiRA-eszközgenerátor ingyenesen elérhető az uniós és nemzeti szintű ágazati szociális partnerek, valamint az uniós és nemzeti hatóságok számára.

Az OiRA-partnerek az OiRA-eszközgenerátor használatával különböző ágazatokra, kockázatokra vagy tevékenységekre vonatkozó kockázatértékelési eszközöket hozhatnak létre. Ezeket az eszközöket ezután a mikro- és kisvállalkozások rendelkezésére bocsátják kockázatértékeléseik elvégzéséhez.