Kockázatértékelés – feladatok és felelosségek

Európában a munkavállalók munkahelyi egészségét és biztonságát a kockázatok értékelésén és kezelésén alapuló megközelítés segítségével védik. A hatékony munkahelyi kockázatértékelés elvégzése érdekében az összes érintettnek világosan meg kell értenie a jogi kereteket, a fogalmakat, a kockázatok értékelésének folyamatát, valamint a folyamatban részt vevo fo szereplok által betöltendo szerepet1.

A munkavállalók feladatai és kötelezettségei

Fontos, hogy a munkavállalók részt vegyenek a kockázatértékelésben. Ők ismerik a problémákat és annak részleteit, hogy feladataik vagy tevékenységük végzése közben mi történik valójában, így be kell vonni őket az értékelésbe. Gyakorlati tudásukra vagy szakértelmükre is gyakran szükség van a megvalósítható megelőző intézkedések kidolgozásához.

A munkavállalók részvétele nemcsak az őket megillető jog, hanem alapvető fontosságú ahhoz is, hogy a munkáltatók által gyakorolt munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítás kellően hatékony és eredményes legyen.

A munkavállalóknak és/vagy képviselőiknek jogukban áll/feladatuk, hogy:

 • konzultáljanak velük a kockázatértékelés megszervezésére és a feladatot elvégző személyek kinevezésére vonatkozó rendelkezésekről
 • részt vegyenek a kockázatértékelésben
 • értesítsék feletteseiket vagy munkáltatóikat az észlelt kockázatokról
 • jelentsék a munkahelyen bekövetkezett valamennyi változást
 • tájékoztatást kapjanak a biztonságukat és egészségüket érő kockázatokról, valamint az e kockázatok kiküszöböléséhez vagy csökkentéséhez szükséges intézkedésekről
 • bevonják őket a bevezetendő megelőző és védintézkedésekkel kapcsolatos döntéshozatali folyamatba
 • megfelelő intézkedések bevezetésére kérjék a munkáltatót, és javaslatokat nyújtsanak be a veszélyek minimalizálására vagy a veszélynek a forrásánál történő elhárítására
 • együttműködjenek annak érdekében, hogy a munkáltató biztosíthassa a biztonságos munkakörnyezetet
 • képzésben részesüljenek/utasításokat kapjanak a bevezetendő intézkedésekről
 • a kézés és a munkáltató által adott utasítások szerint a lehető legnagyobb mértékben vigyázzanak a saját, illetve a tevékenységük által érintett más személyek biztonságára és egészségére

Fontos továbbá, hogy a munkavállalók képviselői olyan képzést kapjanak, amely alapján megértik a kockázatértékelést és az abban betöltött szerepüket.

Az OiRA-eszközök különféle lehetőségeket kínálnak a munkavállalók és képviselőik bevonására és tájékoztatására; ilyen például az eszközök, illetve a zárójelentések tartalmának megosztása vagy egyes esetekben részletesebb megközelítések alkalmazása. Az adott tagállamban elérhető nemzeti eszközök megismerésével tájékozódjon a különféle lehetőségekről, például a képzésekről és a kockázatértékeléshez való közvetlen online hozzájárulásra irányuló felhívásokról. 

A munkáltatók szerep- és felelősségi körei

A munkáltatóknak gondosan elő kell készíteniük, hogy mit fognak tenni a kockázatértékelés elvégzésére és a munkavállalók biztonsága és egészsége érdekében szükséges intézkedések végrehajtására vonatkozó kötelezettségeik teljesítése érdekében. Ajánlott, hogy ezt az alábbi lépések elvégzése segítségével tegyék meg: 

 • az értékelés megrendelése, megszervezése és koordinálása;
 • arra alkalmas személyek kijelölése az értékelések elvégzésére; a kockázatértékelést végző személyek lehetnek:
  • maguk a munkáltatók;
  • a munkáltatók által kijelölt munkavállalók;
  • külső értékelők és szolgáltatók, amennyiben a munkahelyen nem áll rendelkezésre hozzáértő személy.
 • konzultáció a munkavállalók képviselőivel az értékeléseket végző személyek kinevezésének szabályairól;
 • a szükséges információk, képzések, erőforrások és támogatás biztosítása az értékelést végző azon személyek számára, akik a munkáltató saját munkavállalói;
 • az értékelők közötti megfelelő koordináció biztosítása (adott esetben);
 • a vezetőség bevonása és a munkavállalók részvételének ösztönzése;
 • a kockázatértékelés felülvizsgálatával és módosításával kapcsolatos intézkedések meghatározása;
 • annak biztosítása, hogy a megelőző és védintézkedések meghozatalakor figyelembe vegyék az értékelés eredményeit;
 • a kockázatértékelés dokumentálásának biztosítása;
 • a megelőző és védintézkedések nyomon követése eredményességük folyamatos biztosítása érdekében;
 • a munkavállalók és/vagy képviselőik tájékoztatása az értékelés eredményeiről és a bevezetett intézkedésekről (a jegyzőkönyvek rendelkezésükre bocsátása).