EU and national stakeholders

Uniós és nemzeti érdekelt felek

Uniós vagy nemzeti szociális partnerek, amelyek érdeklődnek az OiRA-partnerré válás, az EU-OSHA-nak az OiRA-eszközök népszerűsítése, illetve a meglévő OiRA-partnerekkel való együttműködés terén nyújtandó támogatás iránt.

Hogyan működik az OiRA?

Az OiRA egy online platform, amely az (ágazati eszközök fejlesztők általi létrehozását lehetővé tevő) OiRA-eszközgenerátorból és az ágazati OiRA-eszközökből áll, amelyek egy interaktív weboldalon keresztül érhetőek el.
Az OiRA-eszközgenerátor ingyenesen elérhető az uniós szintű ágazati partnerek, valamint az uniós és a nemzeti hatóságok számára. A nemzeti ágazati partnereket arra ösztönzik, hogy működjenek együtt az adott nemzeti OiRA-partnerrel. 
A partnerek az OiRA-eszközgenerátort arra használhatják, hogy különféle ágazatokra vonatkozó kockázatértékelési eszközöket hozzanak létre saját nyelvükön, a nemzeti jogszabályaikhoz igazítva. Ezeket az eszközöket ezután a mikro- és kisvállalkozások rendelkezésére bocsátják a kockázatértékeléseik elvégzéséhez.

Ki lehet OiRA-partner?

Uniós szintű ágazati partnerek (munkaadói és munkavállalói szervezetek), valamint nemzeti hatóságok (minisztériumok, munkaügyi felügyeletek, munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal foglalkozó intézmények stb.). A nemzeti ágazati partnereket arra ösztönzik, hogy működjenek együtt az adott nemzeti OiRA-partnerrel.
A nemzeti partnerek aktuális jegyzéke itt, az uniós partnereké pedig itt található.

A szociális partnerek bevonása

Amennyiben egy nemzeti hatóság/munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal foglalkozó nemzeti intézmény vezető szerepet vállal OiRA-eszköz(ök) fejlesztésében, a szociális partnereket (és más partnereket) be kell vonni az OiRA-eszköz(ök) fejlesztésébe és terjesztésébe, az adott tagállam nemzeti gyakorlatainak megfelelően.

Kép
OiRA EU national stakeholders

Ki használhatja az eszközöket?

Az OiRA-t bárki használhatja, aki szeretné értékelni a munkahelyén esetlegesen fennálló egészségügyi és biztonsági kockázatokat. Az OiRA-t azonban úgy tervezték, hogy a kisebb vállalkozások számára biztosítsa a legnagyobb értéket.
Az OiRA-t kifejezetten arra tervezték, hogy támogassa ezeket a vállalkozásokat a munkahelyi kockázatok értékelésében, és segítséget nyújtson számukra a dokumentált kockázatértékelés elkészítésében, beleértve az adott vállalkozás igényeire szabott cselekvési tervet is.

IRAT-hálózat

Az IRAT-hálózatot azok a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal foglalkozó intézmények és minisztériumok alkotják, amelyek saját, ingyenes interaktív kockázatértékelési eszközt (IRAT) fejlesztettek ki. Bár kockázatértékelési eszközeik eltérőek lehetnek, ezeknek az intézményeknek azonosak a céljaik: hogy segítséget nyújtsanak a mikro- és kisvállalkozásoknak a kockázatértékelés folyamata során; a lehető legtöbb mikro- és kisvállalkozást tudják elérni, valamint hosszú távon biztosítani tudják szoftverük karbantartását és frissítését.

Az OiRA-ra vonatkozó statisztikák

Az elmúlt évek OiRA-ra vonatkozó statisztikáinak áttekintése. Ez az információ magában foglalja a kifejlesztett eszközök számát, a felhasználók számát, az elvégzett kockázatértékelések számát, valamint a fejlesztés alatt álló eszközökkel kapcsolatos információkat.

Nyílt forráskód/megosztás

Az OiRA-eszközök és teljes tartalmuk szabadon hozzáférhetők, és azokat más OiRA-partnerek is felhasználhatják eszközeik fejlesztése során. Ez csak az eszközökben található szövegekre vonatkozik. A fényképekre/képekre sajátos szerzői jogok vonatkozhatnak, és minden eszközfejlesztő köteles megbizonyosodni arról, hogy rendelkezik-e az adott fényképek/képek felhasználási jogaival.
Az OiRA-tartalmak megosztása „Creative Commons” licenceken keresztül történik. Ez a licenctípus lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy bizonyos meghatározott feltételek mellett – ideértve azt, hogy a mű nem használható fel kereskedelmi célokra és a műre vonatkozó információkat megfelelően fel kell tüntetni – megosszák, és munkáikat adaptálják. További információkért látogasson el a http://creativecommons.org/ és a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ oldalra. 

Az eszköz fejlesztőjének adatai

Ez az OiRA hivatalos szerkesztői útmutatója (kézikönyv), amely minden OiRA-partnernek, valamint azoknak szól, akik az OiRA-partnerekkel együttműködve eszközöket fejlesztenek. Részletes utasításokat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy hogyan kell használni a tartalomkezelő rendszert eszközök létrehozásához.