Hogyan végezzünk kockázatértékelést?

Uniós szinten nincsenek rögzített szabályok a kockázatértékelés elvégzésének módjára vonatkozóan (minden esetben tájékozódni kell az adott országban hatályos, a kockázatértékeléssel kapcsolatos konkrét jogszabályokról). Van azonban két elv, amelyeket mindig szem előtt kell tartani a kockázatértékelés tervezésekor:

 • a kockázatértékelést úgy kell felépíteni, hogy valamennyi releváns veszélyre és kockázatra kiterjedjen (pl. nem szabad figyelmen kívül hagyni a takarításhoz hasonló feladatokat, amelynek elvégzésére esetleg a normál munkaidőn kívül kerül sor, vagy az olyan alárendelt szervezeti egységeket, mint például a hulladéktömörítés);

 • kockázat azonosítása esetén a kockázatértékelést az elsődleges alapelveknél kell kezdeni, a kockázat kiküszöbölhetőségének kérdésével.

Az OiRA-eszközök célja, hogy segítsék a vállalkozásokat ebben a folyamatban. Iránymutatást adnak ahhoz, hogy strukturált módon lehessen elvégezni a kockázatértékelést, és számos gyakorlati megoldást tartalmaznak, amelyek segítik a felhasználót a tevékenységek végrehajtásában. A nemzeti OiRA-partnerek gondoskodnak arról, hogy az adott ágazatot érintő lehetséges kockázatok széles körét figyelembe vegyék az egyes tagállamok szintjén. 

A munkahelyi kockázatok értékeléséről szóló európai útmutató több különböző lépésen alapuló módszert ajánl. Ez nem a kockázatértékelés elvégzésének egyetlen módszere, ugyanazon célkitűzés eléréséhez többféle módszer létezik. A kockázatértékelés elvégzésének nem létezik egyetlen "helyes" módja, mivel különféle körülmények között különféle módszerek működhetnek.

Nincs egyetlen „helyes” módszer a kockázatértékelés elvégzésére, és különböző körülmények között különböző megközelítések vezethetnek eredményre. A legtöbb vállalkozás, különösen a kis- és középvállalkozások esetében az alábbiakban bemutatott, egymást követő lépésekre épülő (a kockázatkezelés elemeit magában foglaló) megközelítés várhatóan sikeresen működik.

 • 1. lépés A veszélyek és a veszélyeztetett személyek azonosítása
  • A munkahelyeken potenciálisan kárt okozó dolgok, valamint az esetlegesen veszélyeknek kitett munkavállalók azonosítása.
 • 2. lépés A kockázatok értékelése és rangsorolása
  • A létező kockázatok (a lehetséges károk súlyossága és valószínűsége) becslése és fontossági sorrendbe állítása.
 • 3. lépés Döntéshozatal a megelőző intézkedésekről és azok végrehajtása
  • A kockázatok kiküszöbölésére, illetve kezelésére szolgáló megfelelő intézkedések meghatározása és az intézkedések végrehajtása. A megelőző és védintézkedések végrehajtása egy rangsorolási terv segítségével.
 • 4. Nyomon követés és felülvizsgálat
  • Az értékelést rendszeres időközönként felül kell vizsgálni a naprakészség biztosítása érdekében.

Minden OiRA-eszköz a fent említett lépéseket követi. 

A kockázatértékelés dokumentálása

A munkahelyi kockázatértékelések eredményeiről nyilvántartást kell vezetni. Ez a nyilvántartás a következő célokra használható fel:

 • információk továbbítása az érintett személyeknek;
 • annak értékelése, hogy bevezették-e a szükséges intézkedéseket;
 • bizonyítékok szolgáltatása a felügyeleti hatóságok számára;
 • bármely módosítás, amennyiben a körülmények megváltoznak.

Legalább a következő adatokat célszerű dokumentálni:

 • a vizsgálatot végző személy(ek) neve és beosztása

 • az azonosított veszélyek és kockázatok

 • a különleges kockázatoknak kitett munkavállalói csoportok

 • a szükséges védintézkedések

 • az intézkedések bevezetésének részletei, például a felelős személy neve és a dátum

 • a későbbi nyomon követés és felülvizsgálat részletei, beleértve a dátumokat és a résztvevőket

 • a munkavállalóknak és képviselőiknek a kockázatértékelési folyamatba történő bevonásának részletei.

  Az értékelésekkel kapcsolatos nyilvántartásokat a munkavállalókkal és/vagy képviselőikkel konzultálva és azok részvételével kell elkészíteni, és tájékoztatás céljából a rendelkezésükre kell bocsátani. Az érintett munkavállalókat minden esetben tájékoztatni kell a saját munkaállomásukra vonatkozó minden egyes értékelés eredményéről, valamint az értékelés eredményeként meghozandó intézkedésekről.

  Az OiRA-eszközök különféle jelentéseket tartalmaznak, amelyek rögzítik az elvégzett kockázatértékelés eredményét és az elfogadott intézkedéseket.