Kockázatértékelés

A kockázatértékelés a munkahelyi balesetek és a foglalkozási megbetegedések megelőzésére alkalmazott európai megközelítés kulcsfontosságú eleme.

Ennek jó okai vannak. Ha a kockázatértékelési eljárást – amely az egészségvédelmi és biztonsági irányítás első lépése – nem megfelelően vagy egyáltalán nem végzik el, nem valószínű, hogy megvalósul a megfelelő megelőző intézkedések azonosítása, illetve végrehajtása.

Az EU-ban évente több millióan sérülnek meg munkavégzés közben vagy szenvednek súlyos egészségkárosodást a munkahelyükön. Ezért olyan nagy a kockázatértékelés jelentősége, mivel az egészséges munkahelyek szempontjából kulcsfontosságú szerepet tölt be. A kockázatértékelés egy dinamikus folyamat, amely a vállalkozások és a szervezetek számára proaktív munkahelyi kockázatkezelési politika bevezetését teszi lehetővé.

A fentiek miatt fontos, hogy minden típusú és méretű vállalkozás rendszeres értékelést végezzen. A megfelelő kockázatértékelés többek között magában foglalja annak ellenőrzését, hogy valamennyi felmerülő kockázatot figyelembe vették-e (nem csak a közvetlen vagy nyilvánvaló kockázatokat), tartalmazza az elfogadott biztonsági intézkedések hatékonyságának ellenőrzését, az értékelés eredményeinek dokumentálását és az értékelés naprakészen tartásához az értékelés rendszeres felülvizsgálatát.

A kockázatkezelésre vonatkozó legfontosabb európai jogszabály a 89/391 keretirányelv. Ezt az irányelvet átültették a nemzeti jogba, így a létesítmények valamennyi tagállamban kötelesek biztonsági és egészségvédelmi kockázatértékelést végezni. A tagállamoknak azonban joguk van arra, hogy szigorúbb rendelkezéseket vezessenek be munkavállalóik védelme érdekében (ezért tájékozódni kell az adott országban hatályos, a kockázatértékeléssel kapcsolatos konkrét jogszabályokról). A nemzeti OiRA-eszközökben partnereink már figyelembe vették a hatályos nemzeti jogszabályokat.

Fogalommeghatározások

Veszélyek:

Minden veszélyes lehet – legyen az munkaanyag, felszerelés, munkamódszer vagy gyakorlat –, ami kárt okozhat.

Kockázatok

A kockázat – kicsi vagy nagy – azt jelenti, hogy valaki a veszély következtében megsérülhet.

Kockázatértékelés

A kockázatértékelés a munkahelyi veszélyekből fakadó egészségi és biztonsági kockázatok értékelésének folyamata. Ez a munka összes aspektusának rendszerszerű vizsgálatát jelenti, ami áttekinti, hogy:

  • mi okozhat sérülést vagy kárt,

  • kiküszöbölhetők-e a veszélyek, és ha nem,

  • milyen megelőző vagy védintézkedéseket tesznek vagy kellene tenni a kockázatok kezelése érdekében.