Partnerek és az OiRA-közösség

Az OiRA-közösséget az OiRA-eszközöket fejlesztő szervezetek és személyek alkotják. Célja az OiRA-eszközök fejlesztésének előmozdítása az eszközök, ismeretek és bevált gyakorlatok cseréjének ösztönzésével, az együttműködésen alapuló munka előmozdításával, valamint a közösségen belüli meglévő kapcsolatok erősítésével és újak létrehozásával.

Kik az OiRA-közösség tagjai?

 • Uniós és nemzeti szintű ágazati szociális partnerek (munkaadói és munkavállalói szervezetek)
 • Uniós és nemzeti hatóságok (minisztériumok, munkaügyi felügyeletek, munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel foglalkozó intézmények stb.).

A közösség tagjai rendszeres kapcsolatban állnak az EU-OSHA-val, évente egyszer találkoznak információik és tapasztalataik megosztása érdekében, és együttműködnek egymással az OiRA-eszközök, promóciós anyagok stb. tartalmának megosztása révén.


Része kíván lenni az OiRA-közösségnek?

Valamennyi tag elkötelezi magát amellett, hogy:

 • OiRA-eszközöket fejleszt, illetve konkrét ágazatokhoz és a nemzeti jogszabályokhoz igazítja a meglévő OiRA-eszközöket
 • bevonja a végfelhasználókat (mikro- és kisvállalkozások munkaadóit és munkavállalóit, illetve szervezeteket) annak biztosítása érdekében, hogy az OiRA-eszközök megfeleljenek a végfelhasználók tényleges igényeinek (különösen a tesztelési szakaszban)
 • rendszeresen frissíti az OiRA-eszközök tartalmát
 • terjeszti az OiRA-eszközöket, és lehetőség szerint támogatást biztosít a végfelhasználók számára
 • együttműködik az EU-OSHA-val és visszajelzést ad az eszközgenerátorral, az anyagokkal és a terjesztési modellel kapcsolatban
 • részt vesz az OiRA-projekt (EU-OSHA irányításával megvalósuló) értékeléseiben
 • megosztja az OiRA-közösség többi tagjával az általa kifejlesztett OiRA-eszközöket, valamint a folyamat során szerzett tapasztalatait és ismereteit.

Része kíván lenni az OiRA-közösségnek?

 • Általános az egyetértés abban, hogy a kockázatértékelési eszközök fejlesztése terén uniós szintű együttműködésre van szükség, különös tekintettel a gazdasági válságra és az erőforrások korlátozott voltára.
 • Az erőfeszítések és az erőforrások uniós szintű egyesítése: az OiRA-közösség tagjai arra építenek, amit a többi tag csinál, illetve már kifejlesztett.
 • Az OiRA ösztönzi az OiRA-közösség uniós és nemzeti tagjai és a kutatók közötti együttműködést.
 • A projekt hidakat épít, erősíti az együttműködéseket és új módokat kínál az információcserére.

Része kíván lenni az OiRA-közösségnek?

Amennyiben szociális partnerként vagy nemzeti intézményként, illetve hatóságként részt szeretne venni az OiRA-ban, kérjük, először olvassa el az OiRA egyetértési megállapodását, amely az EU-OSHA-val való együttműködés alapját képezi (és amelyet az OiRA-közösség valamennyi tagjának alá kell írnia). Ezt követően, amennyiben érdeklődik, kérjük, jelezze ezt az Ön tekintetében illetékes nemzeti kapcsolattartó pontnak.

Az OiRA partnerségi politikája értelmében elsőbbséget élveznek az uniós szervezetek és az uniós tagállamok. Az Unión kívüli szervezetek és államok számára az EU-OSHA lehetővé teszi az OiRA-eszközgenerátor (kockázatértékelési eszközök kifejlesztésére szolgáló internetes alkalmazás) ingyenes letöltését.

Kérjük, vegye figyelembe az alábbiakat:

 • A szoftver használatához ismerni kell a Plone tartalomkezelő rendszert.
 • Az EU-OSHA folyamatosan fejleszti a szoftvert.
 • Az OiRA alkalmazás forráskódja az általános nyilvános licenc keretében áll rendelkezésre.