Purpose of risk assessment

A munkáltatóknak minden munkahelyen általános kötelessége, hogy a munkavállalók biztonságát és egészségét a munkavégzésük minden vonatkozásában szavatolják. A kockázatértékelés elvégzésének célja, hogy lehetővé tegye a munkáltató számára a munkavállalók védelméhez szükséges intézkedések végrehajtását.

Ezek az intézkedések a következők:

  • a munkahelyi kockázatok kiküszöbölése és megelőzése.

  • a munkavállalók tájékoztatása;

  • a munkavállalók képzése;

  • a szükséges intézkedések végrehajtását szolgáló szervezet és eszközök biztosítása.

Miközben a kockázatelemzés egyik célja a munkahelyi kockázatok megelőzése – és ezt mindig célul kell kitűzni – a gyakorlatban ez nem mindig elérhető. Ha a kockázatok nem küszöbölhetők ki, azokat csökkenteni és a fennmaradó kockázatokat kezelni kell. Egy későbbi szakaszban, egy felülvizsgálati program részeként ezeket a fennmaradó kockázatokat újra értékelni kell és a kockázatok kiküszöbölésének lehetősége – esetleg új ismeretek alapján – ismét megvizsgálható.

A kockázatértékelést úgy kell kialakítani és alkalmazni, hogy segítse a munkáltatókat a következőkben:

  • azonosítani a munkahelyen keletkező veszélyeket és értékelni az e veszélyekkel összefüggő kockázatokat, annak meghatározása érdekében, milyen intézkedéseket kell tenni az alkalmazottai és a többi munkavállaló egészségének és biztonságának védelmére, kellően figyelembe véve a jogszabályi követelményeket;

  • a kockázatok értékelése annak érdekében, hogy a lehető legmegalapozottabb döntést tudják hozni a használt munkaeszközökről, vegyi anyagokról vagy készítményekről, a munkahely felszereléséről és a munkaszervezésről;

  • ellenőrizni, hogy a bevezetett intézkedések megfelelők-e;

  • rangsorolni a fellépéseket, ha az értékelés eredménye alapján további intézkedésekre van szükség;

  • igazolni saját maguknak, az illetékes hatóságoknak, a munkavállalóknak és képviselőiknek, hogy a munkát érintő valamennyi tényezőt áttekintették és a kockázatok, valamint az egészség és biztonság védelméhez szükséges intézkedések tekintetében körültekintő, érvényes döntés született;

  • biztosítani, hogy a szükségesnek talált és a kockázatértékelést követően bevezetett megelőző intézkedések, valamint a munka- és gyártási módszerek a munkavállalók védelmének szintjében javulást hozzanak.