Adatvédelmi tudnivalók

Az Ügynökségnek a személyes adatok feldolgozásával megbízott szervezeti egysége

Andrew Smith, a Kommunikációs és Promóciós Osztály vezetője

 

Az adatfeldolgozás célja

A honlap használatával kapcsolatos névtelen statisztikák összeállítása céljából a weboldal valamennyi felkereséséről logfájl készül, amely az alábbi összesített adatokat tartalmazza: összes látogatás száma, a felhasználók országa, a látogatások időtartama és a felhasználók által a látogatás során bejárt útvonal.

 

A feldolgozott adatok típusa

Az említett logfájlok az alábbi információkat tartalmazzák:

  • A felhasználó IP-címe
  • Az a nap és időpont, amikor az internetes szerver fogadta a honlap felkeresésére irányuló felhasználói kérést
  • A kért URL
  • A kérelmezőnek (a felhasználónak) továbbított visszatérési kód
  • A kérelmező általi feldolgozás időtartama
  • A kérelmező böngészőazonosító karakterlánca.

 

Jogalap

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség létrehozásáról szóló, 1994. július 18-i 2062/94/EK tanácsi rendelet és a későbbi módosításai.

 

Az adatok feldolgozásának jogszerűsége

A feldolgozás a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkének a) pontján alapul (a továbbiakban a 45/2001/EK rendelet).

 

Az adatok címzettjei

A személyes adatokhoz való hozzáférés az érintett jogalanyok szerepkörén és feladatain (a szükséges ismeret elvén) alapul:

  • Az EU-OSHA előírásszerűen kijelölt munkatársai
  • Az EU-OSHA szerverét fenntartó külső szolgáltató
  • Adott esetben a Jogi Szolgálat, a Közszolgálati Törvényszék, az európai adatvédelmi biztos, az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF), az európai ombudsman, az Európai Számvevőszék és a Belső Ellenőrzési Szolgálat.

Valamennyi fent említett címzettnek eleget kell tennie a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet előírásainak. Az EU-OSHA harmadik felek számára nem teszi hozzáférhetővé a személyes adatokat. Az EU-OSHA kereskedelmi jellegű közvetlen marketing céljára nem ad át személyes adatokat.

Sütik

A honlap az oldalon tett valamennyi látogatás alkalmával a munkamenetekhez kapcsolódó ideiglenes sütiket hoz létre. A sütik szükségesek a munkamenet engedélyezéséhez. A böngésző bezárását követően ezek törlődnek. A felhasználó IP-címét egyetlen süti sem tartalmazza. A sütik a munkamenetek azonosítására szolgáló egyedi azonosítóval rendelkeznek, amely a munkamenet elindítása céljából teljesen anonim.

Ez a weboldal az internetes statisztikák készítésére szolgáló Piwik nevű szoftvert használja, amely teljes körűen az EU-OSHA Európai Unióban található szerverein fut. A Piwik sütiket tárol az Ön számítógépén, személyes adatokat azonban nem gyűjt. A névtelen azonosító segítségével a Piwik azonosítani tudja az Ön munkamenetét, ez az azonosító azonban mások számára nem bír jelentéssel, és nem alkalmas az egyes felhasználók azonosítására.

Ha nem szeretné, hogy az EU-OSHA a Piwik segítségével nyomon kövesse az Ön tevékenységét, az alábbi mezőre kattintva kikapcsolhatja a szoftver működését.

 

Az érintett jogai

Az érintetteknek joguk van hozzáférni, helyesbíteni vagy blokkolni adataikat (az adatok pontatlansága esetén), kérni azok törlését, és feldolgozásuk ellen kifogással élni a 45/2001/EK rendelet 13., 14., 15., 16. és 18. cikkében előírt esetekben.

Amennyiben személyes adatainak gyűjtésével, feldolgozásával és felhasználásával kapcsolatban kérdése vagy panasza van, írjon nekünk erre a címre: kapcsolatfelvételi űrlap, és az üzenet tárgyában tüntesse fel az „adatvédelem” szót.

 

Az adatok megőrzési idejére vonatkozó információk

A logfájlokban szereplő információkat 2 évig tároljuk az EU-OSHA-nak az Európai Unió területén található külső szolgáltató által fenntartott szerverén.

 

A névtelen statisztikai jelentések létrehozásához felhasznált adatokat hosszabb ideig tároljuk.

 

Biztonsági intézkedések

Az adatokat megfelelő biztonsági intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáféréssel vagy jogellenes megváltoztatással, nyilvánosságra hozatallal vagy megsemmisítéssel szemben. Ilyen intézkedés többek között adatgyűjtési, -megőrzési és -feldolgozási gyakorlataink rendszeres belső felülvizsgálata, valamint olyan biztonsági intézkedések, mint a közlések megfelelő titkosítása, továbbá a személyes adatok tárolására szolgáló rendszerekhez való jogosulatlan hozzáférés elleni fizikai biztonsági intézkedések.

 

Információkérés

Az érintettek az adataik kezelésével kapcsolatos kérdéseiket a következő e-mail címre küldhetik az EU-OSHA adatvédelmi tisztviselőjének: kapcsolatfelvételi űrlap.

 

Az európai adatvédelmi biztos felkeresése

Az érintetteknek joguk van az európai adatvédelmi biztoshoz fordulni. Panaszaikat a következő e-mail címre küldhetik: https://www.edps.europa.eu, ha úgy vélik, az adatfeldolgozási eljárások nem a 45/2001/EK rendeletnek megfelelően zajlanak.