OiRA teave

Veebipõhine interaktiivne riskihindamisvahend OiRA on veebiplatvorm, mis võimaldab luua valdkondlikke riskihindamisvahendeid mitmes keeles lihtsal ja standardsel viisil.

Seda arendab ja haldab Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet (EU-OSHA) ning see põhineb Madalmaade riskihindamisvahendil RI&E.

Miks töötati välja OiRA projekt?

Nõuetekohane riskihindamine muudab töökohad tervislikuks. Riskihindamine võib aga olla küllaltki raske, eriti mikro- ja väikeettevõtjatele, kellel ei pruugi olla tõhusaks hindamiseks ressursse ega tööohutuse ja töötervishoiu alast oskusteavet.

OiRA eesmärk on see probleem lahendada. See on esimene ELi tasandi algatus, millega julgustatakse Euroopa mikro- ja väikeettevõtjaid oma riske hindama, kasutades liikmesriikide ametiasutuste ja sotsiaalpartnerite  (tööandjate ja töötajate organisatsioonide) poolt ELi ja riiklikul tasandil väljatöötatud vahendeid.

Mis on OiRA eesmärgid?

 • Euroopa tasandil:
  • suurendada Euroopas tööalaseid riske hindavate ja juhtivate mikro- ja väikeettevõtjate arvu;
  • aidata (nõuetekohase riskihindamise kaudu) vähendada tööõnnetuste ja kutsehaiguste arvu ning parandada töötingimusi;
  • aidata ettevõtjatel (nõuetekohase riskihindamise kaudu) suurendada konkurentsivõimet (vähendades tööõnnetustest ja kutsehaigustest tulenevaid kulusid, haiguspuhkuste kestust jne).
  • Riiklikul ja valdkondlikul tasandil:
   • anda mikro- ja väikeettevõtjate käsutusse praktilised OiRA vahendid nende veebilehtede kaudu ning edendada nende kasutamist;
   • aidata kaasa riiklikele eesmärkidele vähendada kutsehaiguste ja tööõnnetuste arvu, andes OiRA vahendid ettevõtete käsutusse.
  • Ettevõtte tasandil:
   • tagada töötajate ohutus ja tervis (tööandjate ja ettevõtete üldine kohustus), julgustades kasutama OiRA vahendeid ettevõtte ja töökoja tasandil, juurutades sel viisil usaldusväärset riskihindamisprotsessi;
   • hajutada kartus riskihindamisprotsessi ees;
   • parandada töötingimusi, edendades sellise vahendi kasutamist, millega hinnata tööalaseid riske ja parandada seeläbi ettevõtete tulemuslikkust.

  Kuidas OiRA toimib?

  OiRA on veebiplatvorm, mis koosneb OiRA vahendigeneraatorist (kus arendajad saavad luua valdkondlikke vahendeid) ja OiRA valdkondlikest vahenditest, mis on mikro- ja väikeettevõtjatele kättesaadavad interaktiivse veebilehe kaudu.

  OiRA vahendigeneraator on ELi ja riigi tasandi valdkondlikele sotsiaalpartneritele ning ELi ja riigiasutustele tasuta.

  OiRA partnerid saavad kasutada OiRA vahendigeneraatorit, et luua riskihindamisvahendeid erinevate sektorite, riskide või tegevuste jaoks. Seejärel tehakse need vahendid kättesaadavaks mikro- ja väikeettevõtjatele, et nad saaksid teha oma riskihindamisi.