Valdkondlikud sotsiaalpartnerid

Sotsiaaldialoog tähendab arutelusid, konsultatsioone, läbirääkimisi ja ühistegevust, millega on seotud majandusharu mõlemat poolt (tööandjad ja töötajad) esindavad organisatsioonid.

EU-OSHA teeb tihedat koostööd Euroopa Liidu valdkondlike sotsiaaldialoogi komiteedega, et töötada välja OiRA vahendid konkreetsete valdkondade jaoks (peamiselt inglise keeles ja lähtudes asjaomastest ELi direktiividest) ja kohandada need järgmises etapis riikide kontekstiga.