RSS

Agentuuri RSS-uudisvoog

Sellel lehel on ülevaade veebilehel osha.europa.eu praegu kättesaadavatest RSS-uudisvoogudest (Mis on RSS?). Tellige meilt RSS-uudisvoog, et teave saadetaks otse teie arvutisse!

Uudisvoo vaatamiseks uudistejagajas (Mis on uudistejagaja?):

  1. kopeerige teile huvipakkuva teema URL/otsetee;
  2. kleepige URL oma riiderile.

Kui kasutate RSS-teenust võrgus, kasutage otseteed:

  1. klõpsake teenuse otsetee-nuppu;
  2. kui teenust listis ei ole, klõpsake nuppu „Add to Any”. 

Üldteave