Mis on OiRAs uut?

Viimased uudised

The Greek Ministry of Labour and Social Affairs has recently  …
Lisateave
Conducting risk assessments for your company may seem hard when…
Lisateave

Uusimad OiRA vahendid

Latest OiRA tools - home page intro text

OiRA vahendid võimaldavad mikro- ja väikeettevõtjatel teha riskihindamisi ning on välja töötatud meie OiRA partnerite, EU-OSHA ja ELi valdkondlike sotsiaaldialoogi partnerite poolt.