EU and national stakeholders

ELi ja riiklikud sidusrühmad

ELi või riiklikud sotsiaalpartnerid, kes on huvitatud OiRA partneriks saamisest, et toetada EU-OSHA-t OiRA vahendite edendamisel või koostöö tegemisel olemasolevate OiRA partneritega.

Kuidas OiRA toimib?

OiRA on veebiplatvorm, mis koosneb OiRA vahendigeneraatorist (kus arendajad saavad luua valdkondlikke vahendeid) ja OiRA valdkondlikest vahenditest, mis on kättesaadavad interaktiivse veebilehe kaudu.
OiRA vahendigeneraator on ELi tasandi valdkondlikele sotsiaalpartneritele ning ELi ja riigiasutustele tasuta. Riiklikke valdkondlikke partnereid julgustatakse tegema koostööd vastava riikliku OiRA partneriga. 
Partnerid saavad kasutada OiRA vahendigeneraatorit, et luua eri sektorite jaoks oma riigikeelseid riskihindamisvahendeid, mis on kohandatud nende riiklikele õigusaktidele. Seejärel tehakse need vahendid kättesaadavaks mikro- ja väikeettevõtjatele, et nad kasutaksid neid riskihindamisel.

Kes võib saada partneriks?

ELi tasandi valdkondlikud sotsiaalpartnerid (tööandjate ja töötajate organisatsioonid) ning liikmesriikide riigiasutused (ministeeriumid, tööinspektsioonid, tööohutuse ja töötervishoiu instituudid jne). Riiklikke valdkondlikke partnereid julgustatakse tegema koostööd vastava riikliku OiRA partneriga.
Praegused riiklikud partnerid on siin ja ELi partnerid siin.

Tööturu osapoolte kaasamine

Kui riiklik ametiasutus / riiklik tööohutuse ja töötervishoiu instituut võtab OiRA vahendi(te) väljatöötamisel juhtrolli, peaksid nad kaasama OiRA vahendi(te) väljatöötamisse ja levitamisse sotsiaalpartnerid (ja muud partnerid) vastavalt liikmesriigi riiklikele tavadele.

Pilt
OiRA EU national stakeholders

Kes saavad neid vahendeid kasutada?

OiRA vahendeid võivad kasutada kõik isikud, kes soovivad hinnata oma töökohal esinevaid töötervishoiu ja tööohutuse riske. OiRA on aga kavandatud nii, et sellest on kõige rohkem kasu väikeettevõtjatele.
OiRA on spetsiaalselt kavandatud selleks, et aidata neil hinnata töökoha riske ja koostada dokumenteeritud riskihindamine, sh ettevõtte vajadustele vastav tegevuskava.

Interaktiivse riskihindamisvahendi võrgustik

Interaktiivse riskihindamisvahendi (IRAT) võrgustikku kuuluvad tööohutuse ja töötervishoiu asutused ja ministeeriumid, kes on välja töötanud oma tasuta interaktiivse riskihindamisvahendi. Kuigi nende riskihindamisvahendid võivad olla erinevad, on kõigil neil asutustel sama eesmärk: aidata mikro- ja väikeettevõtjaid riskide hindamise protsessis, jõuda suurima arvu mikro- ja väikeettevõtjateni ning hoida ja ajakohastada oma tarkvara pikemas perspektiivis.

OiRA statistika

Ülevaade OiRA viimaste aastate statistikast See teave hõlmab väljatöötatud vahendite arvu, kasutajate arvu, tehtud riskihindamiste arvu ning väljatöötamisel olevate vahendite teavet.

Avatud lähtekood / jagamine

OiRA vahendid ja kogu nende sisu on vabalt kättesaadavad ning teised OiRA partnerid võivad neid oma vahendite arendamisel kasutada. See kehtib ainult vahendi teksti kohta. Fotodel/piltidel võivad olla eraldi autoriõigused ja iga vahendi arendaja vastutab selle eest, et tal on konkreetsete fotode/piltide kasutamise õigused.
OiRA sisu jagamine toimub Creative Commonsi litsentside kaudu. Sedalaadi litsents võimaldab kasutajatel jagada ja kohandada tööd kindlaksmääratud tingimuste alusel. Siia kuulub tingimus, et töö peab olema mittekaubanduslikku laadi ja õigesti määratletud. Lisateave: http://creativecommons.org/ ja http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/

Vahendi arendaja teave

See on ametlik OiRA toimetamisjuhend (käsiraamat), mis on suunatud kõigile OiRA partneritele ja neile, kes töötavad välja vahendeid koostöös OiRA partneritega. Selles on üksikasjalikud juhised, kuidas kasutada sisuhaldussüsteemi vahendite loomiseks.