Partnerid

OiRA kogukonda kuuluvad OiRA vahendeid välja töötavad organisatsioonid ja isikud. Kogukonna eesmärk on hõlbustada OiRA vahendite väljatöötamist, innustades vahetama vahendeid, teadmisi ja häid tavasid, edendama koostööd, tugevdama olemasolevaid kogukonnasiseseid suhteid ja looma uusi suhteid.

Kes on OiRA kogukonna liikmed?

 • ELi või riikliku tasandi valdkondlikud sotsiaalpartnerid (tööandjate ja töötajate organisatsioonid);
 • ELi ja riigiasutused (ministeeriumid, tööinspektsioonid, tööohutuse ja töötervishoiu instituudid jne).

Kogukonna liikmed suhtlevad korrapäraselt EU-OSHAga, kohtuvad kord aastas, et vahetada teavet ja kogemusi, ning teevad koostööd OiRA vahendite sisu, reklaammaterjali jm jagamisel.


Kas soovite kuuluda OiRA kogukonda?

Kõik liikmed on pühendunud:

 • OiRA vahendite väljatöötamisele või olemasolevate OiRA vahendite kohandamisele konkreetsete valdkondade ja riiklike õigusaktidega;
 • lõppkasutajate (mikro- ja väikeettevõtjate või organisatsioonide tööandjate ja töötajate) kaasamisele, et tagada OiRA vahendite vastavus lõppkasutajate tegelikele vajadustele (eriti katsetamisetapis);
 • OiRA vahendite sisu pidevale ajakohastamisele;
 • OiRA vahendite jagamisele ja lõppkasutajate abistamisele võimalikult suurel määral;
 • koostööle EU-OSHAga ning tagasiside andmisele vahendigeneraatori, materjalide ja levikumudeli kohta;
 • osalemisele OiRA projekti hindamises (mida juhib EU-OSHA);
 • arendatavate OiRA vahendite ning protsessi käigus saadud kogemuste ja teadmiste jagamisele OiRA kogukonna teiste liikmetega.

Kas soovite kuuluda OiRA kogukonda?

 • Üldiselt ollakse ühel meelel, et riskihindamisvahendite väljatöötamisel on ELi tasandi koostöö vajalik, eriti majanduskriisi ja piiratud ressursside oludes.
 • ELi tasandil on jõupingutused ja ressursid koondatud: OiRA kogukonna liikmed toetuvad sellele, mille kallal teised liikmed töötavad või mis on juba välja töötatud.
 • OiRA edendab ELi ning riikide OiRA kogukonna liikmete ja uurijate vahelist koostööd.
 • Projekt ühendab, tugevdab koostööd ja loob uusi võimalusi teabe vahetamiseks.

Kas soovite kuuluda OiRA kogukonda?

Kui olete sotsiaalpartner, riiklik instituut või asutus ja soovite osaleda OiRA tegevuses, palume teil kõigepealt lugeda OiRA vastastikuse mõistmise memorandumit, mis on EU-OSHAga koos töötamise alus (ja mille kõik OiRA kogukonna liikmed peavad allkirjastama). Huvi korral palume ühendust võtta oma riigi koordinatsioonikeskusega.

OiRA partnerluspoliitikas on esmatähtsal kohal ELi organisatsioonid ja ELi liikmesriigid. ELi välistele organisatsioonidele ja riikidele pakub EU-OSHA võimalust OiRA vahendigeneraator (riskihindamisvahendite väljatöötamise veebirakendus) tasuta alla laadida.

NB!

 • Tarkvara kasutamiseks peate tundma tarkvara Plone.
 • EU-OSHA ajakohastab tarkvara pidevalt.
 • OiRA taotluse lähtekood on saadaval üldise avaliku litsentsiga.