Micro and Small Enterprises (MSEs)

Mikro- ja väikeettevõtted

Mikro- ja väikeettevõtted, kes on huvitatud vahendi kasutamisest või lisateabest OiRA kohta oma riigis/sektoris

Riskihindamine

Riskihindamine on protsess, mille käigus hinnatakse töökohal esinevatest ohtudest tulenevaid riske töötajate ohutusele ja tervisele. See on kõikide tööaspektide süsteemne läbivaatamine, mille puhul võetakse arvesse järgmist:

  • mis võib põhjustada vigastusi või kahjustusi;
  • kas ohte saab kõrvaldada, ja kui ei, siis
  • mis ennetus- või kaitsemeetmeid tuleb riskide ohjamiseks kohaldada.

Riskihindamise lisateave on riskihindamise lehel.

Vahendid

OiRA vahendid võimaldavad mikro- ja väikeettevõtjatel viia läbi riskihindamisi. Lihtsalt kasutatavad vahendid saab tasuta alla laadida ja neile pääseb alloleval lingil klõpsates hõlpsasti ligi. Enamik vahendeid on välja töötatud konkreetse sektori või allsektori jaoks, kuid mõni põhineb ka konkreetsetel riskidel või tegevustel, näiteks psühhosotsiaalsed riskid või töötamine kitsastes ruumides või katustel.

OiRA vahendid

Pilt
OiRA MSEs

Partnerite kontaktandmed / veebilehed

Oma riigi OiRA partneri leidmiseks klõpsake alloleval lingil.

OiRA riiklikud partnerid

Kuidas OiRA-t kasutada

Esimese riskihindamise alustamiseks leidke huvipakkuv vahend, valides OiRA vahendite leheküljel oma riigi ja sektori/tegevusala. NB! Kuigi OiRA partnerid jätkavad uute vahendite väljatöötamist, ei ole kõik sektorid kõigis partnerriikides hõlmatud. Kui olete leidnud huvipakkuva vahendi ja klõpsanud nupul „Riskihindamise alustamine“, palutakse teil luua OiRA konto – see on lihtne ja kiire protsess. Pärast registreerimist saate igal ajal lihtsalt sisse logida, et jätkata varasemaid hindamisi või alustada uusi.

Huvipakkuvad videod ja reklaammaterjalid

EU-OSHA ja teised ELi sidusrühmad on loonud OiRA edendamiseks praktilised vahendid, sealhulgas videod ja infograafikud, lisaks traditsioonilisematele juhtumiuuringutele ja esitlustele. Kõik materjalid saab tasuta alla laadida siit. Riiklikud materjalid on OiRA riiklike partnerite vastavatel veebilehtedel.

Lingid muudele EU-OSHA praktilistele vahenditele

Siin kättesaadavad materjalid on koostanud EU-OSHA ja muud ELi sidusrühmad ning need hõlmavad kõike, alates videotest ja infograafikutest kuni traditsioonilisemate juhtumiuuringute ja esitlusteni. Kõik materjalid saab tasuta alla laadida. Riiklikud OiRA materjalid on OiRA partnerite veebilehtedel.

Andmekaitseteade

Teie isikuandmete töötlemise eesmärk on teie OiRA (Online interactive Risk Assessment) konto loomine ja sellele sisselogimine, riskihinnangute, tegevuskavade ja aruannete koostamine. E-posti aadresse võidakse kasutada uudiskirjade saatmiseks (kui olete valinud selle võimaluse). OiRA rakendus on vahend, mille on andnud teie käsutusse Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet (EU-OSHA).
Andmekaitse lisateave on meie andmekaitse lehel.