EU and national stakeholders

Deležniki na ravni EU in nacionalni ravni

Socialni partnerji na ravni EU ali nacionalni ravni, ki želijo postati partner OiRA in pomagati agenciji EU-OSHA pri promociji orodij OiRA ali sodelovati z obstoječimi partnerji OiRA.

Kako OiRA deluje?

OiRA je spletna platforma, ki jo sestavljajo generator orodij OiRA (kjer lahko razvijalci ustvarijo sektorska orodja) in sektorska orodja OiRA, do katerih je mogoče dostopati prek interaktivne spletne strani.
Generator orodij OiRA je brezplačen za sektorske partnerje na ravni EU ter organe EU in nacionalne organe. Nacionalne sektorske partnerje se spodbuja k sodelovanju z ustreznim nacionalnim partnerjem OiRA. 
Partnerji lahko z generatorjem orodij OiRA ustvarijo orodja za oceno tveganja za različne sektorje v nacionalnem jeziku, ki so prilagojena nacionalni zakonodaji. Ta orodja se nato dajo na voljo mikro in malim podjetjem, da izvedejo svojo oceno tveganja.

Kdo lahko postane partner?

Sektorski partnerji (združenja delodajalcev in delojemalcev) na ravni EU ter nacionalni organi in organi EU (ministrstva, delovni inšpektorati, inštituti za varnost in zdravje pri delu idr.). Nacionalne sektorske partnerje se spodbuja k sodelovanju z ustreznim nacionalnim partnerjem OiRA.
Aktualne nacionalne partnerje najdete tukaj, partnerje EU pa tukaj.

Vključevanje socialnih partnerjev

Če nacionalni javni organ/nacionalni inštitut za varnost in zdravje pri delu prevzame vodilno vlogo pri razvoju orodja ali orodij OiRA, mora v njihov razvoj in razširjanje vključiti socialne partnerje (in druge partnerje) v skladu z nacionalnimi praksami v zadevni državi članici.

Slika
OiRA EU national stakeholders

Kdo lahko uporablja orodja?

Orodje OiRA lahko uporabijo vsi, ki želijo oceniti tveganja, povezana z varnostjo in zdravjem, ki morda obstajajo na njihovem delovnem mestu. Vendar je orodje OiRA zasnovano tako, da je najprimernejše za manjša podjetja.
Orodje OiRA je bilo razvito posebej za to, da tem podjetjem olajša ocenjevanje tveganj pri delu in pripravo dokumentirane ocene tveganja, vključno z načrtom ukrepov, prilagojenim zahtevam podjetja.

Mreža IRAT

Mrežo IRAT sestavljajo ustanove za varnost in zdravje pri delu ter ministrstva, ki so razvila svoje brezplačno interaktivno orodje za oceno tveganja. Čeprav se njihova orodja za oceno tveganja morda razlikujejo, imajo vse te ustanove enak cilj: pomagati mikro in malim podjetjem pri ocenjevanju tveganj, ki so jim izpostavljena, doseči čim več mikro in malih podjetij ter na dolgi rok posodabljati njihovo programsko opremo.

Statistični podatki o OiRA

Pregled statističnih podatkov o OiRA v zadnjih letih. Te informacije vključujejo število razvitih orodij, število uporabnikov, število izvedenih ocen tveganja ter informacije o orodjih v razvoju.

Open Source/razširjanje

Orodja OiRA in vsa njihova vsebina so prosto dostopni, drugi partnerji OiRA pa jih lahko uporabljajo pri razvoju svojih orodij. To se nanaša le na besedilo v orodjih. Fotografije in slike imajo lahko posebne avtorske pravice in vsak razvijalec orodja je odgovoren za zagotavljanje, da ima pravice za uporabo določenih fotografij ali slik.
Razširjanje vsebin OiRA poteka prek licence Creative Commons. Uporabnikom ta vrsta licence omogoča, da razširjajo in prilagajajo vsebine na podlagi številnih pogojev, vključno s pogojem, da mora biti delo nekomercialno, avtorstvo pa pravilno navedeno. Za več informacij obiščite http://creativecommons.org/ in http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/

Informacije razvijalca orodja

To je uradni priročnik za urednike OiRA, namenjen vsem partnerjem OiRA in tistim, ki razvijajo orodja v sodelovanju s partnerji OiRA. Vsebuje podrobna navodila o tem, kako uporabljati sistem za upravljanje vsebin za ustvarjanje orodij.