Ocena tveganja

Ocena tveganja je temelj evropskega pristopa k preprečevanju nezgod pri delu in poklicnih bolezni.

Za to obstajajo dobri razlogi. Če postopek ocene tveganja – začetek pristopa k upravljanju varnosti in zdravja pri delu – ni pravilno izveden ali sploh ni izveden, je malo verjetno, da bodo opredeljeni ali uvedeni ustrezni preventivni ukrepi.

Vsako leto se vec milijonov ljudi v EU poškoduje pri delu ali ima resne zdravstvene težave, povezane z delovnim mestom. Zato je ocena tveganja tako pomembna, saj je ključ do zdravih delovnih mest. Ocena tveganja je dinamicen proces, ki podjetjem in organizacijam omogoca vzpostavitev dejavne politike na podrocju obvladovanja tveganj na delovnem mestu.

Zato je pomembno, da podjetja vseh vrst in velikosti izvajajo redne ocene. Pravilno ocenjevanje tveganj med drugim vkljucuje ocenjevanje vseh pomembnih tveganj (ne le tistih, ki so neposredna ali ocitna), preverjanje ucinkovitosti sprejetih varnostnih ukrepov, dokumentiranje rezultatov ocen in redno posodabljanje ocen.

Najpomembnejši del evropske zakonodaje v zvezi z ocenjevanjem tveganj je okvirna direktiva 89/391, ki je že prenesena v nacionalne zakonodaje držav clanic. Ta direktiva je bila prenesena v nacionalno zakonodajo, zato morajo ustanove v vseh državah članicah izvajati ocene tveganja za varnost in zdravje. Vendar imajo države članice pravico, da uvedejo strožje določbe za zaščito svojih delavcev (zato bi morali preveriti posebno zakonodajo o oceni tveganja v svoji državi). V nacionalnih orodjih OiRA so naši partnerji že upoštevali veljavno nacionalno zakonodajo.

Opredelitev pojmov

Nevarnosti

Nevarnost je lahko kar koli (delovni material, oprema, nacin dela ali delovni postopek), kar bi lahko prizadelo delavca.

Tveganja

Tveganje je možnost, velika ali majhna, da bi bil lahko kdo zaradi nevarnosti prizadet.

Ocena tveganja

Ocena tveganja je postopek, s katerim ovrednotimo tveganja za varnost in zdravje delavcev na delovnem mestu. Ocena tveganja je sistematicen pregled vseh vidikov dela, ki obravnava naslednja vprašanja:

  • kaj lahko povzroci poškodbe ali škodo,

  • ali je nevarnosti mogoce odpraviti, in ce to ni mogoce,

  • kakšni preventivni ali varnostni ukrepi so ali bi morali biti uvedeni za nadzor tveganj.