Praktični viri

Gradivo, ki je na voljo tukaj, so pripravili agencija EU-OSHA in drugi deležniki EU ter vključuje vse od videoposnetkov in infografik do bolj tradicionalnih študij primerov in predstavitev. Vse gradivo lahko prenesete brezplačno. Nacionalno gradivo v zvezi z OiRA poiščite na spletnih straneh partnerjev OiRA.

Gradivo, kot so letaki, videoposnetki in infografike.

Redne posodobitve in letni pregledi statističnih podatkov OiRA, kot so število uporabnikov, izvedene ocene tveganja in orodja v razvoju.

Podrobne informacije o nacionalnih promocijskih pristopih in rezultatih raziskav o OiRA.