Partnerji

Skupnost OiRA predstavljajo organizacije in razvijalci orodij OiRA. Namen skupnosti je lajšanje razvoja orodij OiRA s spodbujanjem izmenjave orodij, znanja in dobrih praks, podpiranjem sodelovanja, krepitvijo obstoječih stikov v skupnosti in oblikovanjem novih.

Kdo so člani skupnosti OiRA?

 • Sektorski socialni partnerji na nacionalni ravni in ravni EU (združenja delodajalcev in delojemalcev),
 • organi EU in nacionalni organi (ministrstva, delovni inšpektorati, inštituti za varnost in zdravje pri delu idr.).

Člani skupnosti so v rednem stiku z agencijo EU-OSHA, sestankujejo enkrat letno, da bi si izmenjali informacije in izkušnje, ter sodelujejo z medsebojnim izmenjevanjem vsebine orodij OiRA, promocijskega gradiva in ostalih vsebin.


Želite sodelovati pri projektu OiRA?

Vsi člani so zavezani k:

 • razvijanju ali prilagajanju obstoječih orodij OiRA nacionalnim zakonodajam in za njihovo uporabo v specifičnih sektorjih;
 • sodelovanju s končnimi uporabniki (delodajalci in delojemalci v mikro in malih podjetjih ali organizacijah), da bi zagotovili, da orodja OiRA zadovoljujejo njihove dejanske potrebe (zlasti v preizkusni fazi);
 • rednemu posodabljanju vsebine orodij OiRA;
 • promociji orodij OiRA in, kolikor je to mogoče, nudenju pomoči končnim uporabnikom pri uporabi teh orodij;
 • sodelovanju z agencijo EU-OSHA in predložitvi povratnih informacij o generatorju orodij, gradivu in difuzijskem modelu;
 • sodelovanju pri ocenjevanju projekta OiRA (ocenjevanje bo usklajevala agencija EU-OSHA);
 • izmenjavi orodij OiRA, ki jih razvijejo, kot tudi izkušenj in znanja, pridobljenih v procesu razvijanja orodij, z ostalimi člani skupnosti OiRA.

Želite sodelovati pri projektu OiRA?

 • Obstaja splošno soglasje, da je v zvezi z razvojem orodij za ocenjevanje tveganj potrebno sodelovanje na ravni EU, še posebej v okviru gospodarske krize in omejenih sredstev.
 • Skupna prizadevanja in sredstva na ravni EU: Člani skupnosti OiRA gradijo na tem, kar razvijajo ali so razvili drugi člani.
 • OiRA spodbuja sodelovanje med člani skupnosti OiRA na ravni EU in nacionalni ravni ter raziskovalci.
 • Projekt povezuje, krepi sodelovanje in utira nove poti pri izmenjavi informacij.

Želite sodelovati pri projektu OiRA?

Če ste socialni partner ali predstavnik nacionalnega inštituta ali organa in želite sodelovati pri projektu OiRA, vas vabimo, da najprej preberete memorandum o soglasju, ki predstavlja temelj sodelovanja z agencijo EU-OSHA (in katerega so zavezani podpisati vsi člani skupnosti OiRA). Če vas zanima sodelovanje, nato stopite v stik z vašo nacionalno informacijsko točko.

Politika partnerstva pri projektu OiRA daje prednosti organizacijam EU in njenim državam članicam. Agencija EU-OSHA neevropskim organizacijam in državam nudi brezplačen prenos generatorja orodij OiRA (spletna aplikacija za razvoj orodij za ocenjevanje tveganj).

Pri tem upoštevajte, da:

 • uporaba te programske opreme zahteva znanje o platformi Plone;
 • agencija EU-OSHA programsko opremo nenehno posodablja;
 • je izvorna koda aplikacije OiRA dostopna v okviru splošne javne licence.