Δίκτυο Διαδραστικού Εργαλείου Εκτίμησης Κινδύνου (IRAT)

Στο δίκτυο IRAT συμμετέχουν ινστιτούτα ΕΑΥ και υπουργεία τα οποία έχουν αναπτύξει τα δικά τους διαδραστικά εργαλεία εκτίμησης κινδύνου (IRAT). Αν και ενδεχομένως χρησιμοποιούν διαφορετικά εργαλεία εκτίμησης κινδύνου, όλα αυτά τα ινστιτούτα αντιμετωπίζουν τις ίδιες προκλήσεις στην προσπάθειά τους να βοηθήσουν τις ΠΜΜΕ στη διαδικασία εκτίμησης κινδύνων, να προσεγγίσουν τον μέγιστο δυνατό αριθμό ΠΜΜΕ, να διατηρήσουν και να ανανεώσουν το λογισμικό τους σε βάθος χρόνου.