Τι νέο υπάρχει στο OiRA;

Τελευταία νέα

Τα πλέον πρόσφατα εργαλεία του OiRA

Latest OiRA tools - home page intro text

Τα εργαλεία OiRA παρέχουν τη δυνατότητα στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις να διενεργούν εκτιμήσεις κινδύνου και αναπτύσσονται από τους εταίρους του OiRA, τον EU-OSHA και τους εταίρους του τομεακού κοινωνικού διαλόγου της ΕΕ.

Παραγωγή τροφίμων

Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Προβολή περισσότερων πληροφοριών Προβολή λιγότερων πληροφοριών

Παραγωγή ποτών

Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Προβολή περισσότερων πληροφοριών Προβολή λιγότερων πληροφοριών

Παραγωγή πλαστικών προϊόντων

Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Προβολή περισσότερων πληροφοριών Προβολή λιγότερων πληροφοριών