Πρακτικό υλικό

Το υλικό που διατίθεται εδώ δημιουργήθηκε από τον EU-OSHA και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς της ΕΕ και περιλαμβάνει τα πάντα, από βίντεο και ενημερωτικά γραφήματα μέχρι πιο παραδοσιακές περιπτωσιολογικές μελέτες και παρουσιάσεις. Όλο το υλικό μπορεί να τηλεφορτωθεί δωρεάν. Για εθνικό υλικό του OiRA, συμβουλευθείτε τους δικτυακούς τόπους των εταίρων του OiRA.

Υλικό όπως φυλλάδια, βίντεο και ενημερωτικά γραφήματα.

Τακτικές επικαιροποιήσεις και ετήσιες επισκοπήσεις σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία του OiRA, όπως τον αριθμό των χρηστών, τις εκτιμήσεις κινδύνου που διενεργούνται και τα υπό ανάπτυξη εργαλεία.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις εθνικές προσεγγίσεις προώθησης και τα αποτελέσματα ερευνών που αφορούν το OiRA.