Πρακτικό υλικό - Υλικό προώθησης

Το υλικό που διατίθεται εδώ δημιουργήθηκε από τον EU-OSHA και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς της ΕΕ και περιλαμβάνει τα πάντα, από βίντεο και ενημερωτικά γραφήματα μέχρι πιο παραδοσιακές περιπτωσιολογικές μελέτες και παρουσιάσεις. Όλο το υλικό μπορεί να τηλεφορτωθεί δωρεάν. Για εθνικό υλικό του OiRA, συμβουλευθείτε τους δικτυακούς τόπους των εταίρων του OiRA.