OiRA – Online interactive Risk Assessment

About OiRA

Profiliai

MSEs

Labai mažos ir mažosios įmonės (LMMĮ)

Esame labai maža arba mažoji įmonė (LMMĮ), norinti naudotis priemone arba sužinoti daugiau apie OiRA savo šalyje / sektoriuje.

EU and national Stakeholders

ES ir nacionaliniai suinteresuotieji subjektai

Esu ES arba nacionalinis socialinis partneris ir noriu tapti OiRA partneriu. Mane domina galimybė teikti paramą EU-OSHA dėl OiRA priemonių arba bendradarbiauti su esamais OiRA partneriais.

Other stakeholders

Kiti suinteresuotieji subjektai

Esame tarptautinė organizacija arba stambi įmonė, norinti sužinoti daugiau apie OiRA ir kaip ją įgyvendinti savo šalyje / organizacijoje.

Naujausios OiRA priemonės

Latest OiRA tools - home page intro text

OiRA priemonės padeda labai mažoms ir mažosioms įmonėms atlikti rizikos vertinimą. Šias priemones sukūrė mūsų OiRA partneriai, EU-OSHA ir ES sektorių socialinio dialogo partneriai.

Paskutinės naujienos

The Greek Ministry of Labour and Social Affairs has recently  …
Žr. daugiau
Conducting risk assessments for your company may seem hard when…
Žr. daugiau