Apie OiRA

OiRA – internetinė interaktyvi rizikos vertinimo priemonė – yra internetinė platforma, kurioje galima paprastu ir standartizuotu būdu kurti sektoriaus rizikos vertinimo priemones įvairiomis kalbomis.

Ją kuria ir prižiūri Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA), ji pagrįsta Nyderlandų rizikos vertinimo priemone RI&E.

Kodėl buvo sukurtas OiRA projektas?

Tinkamas rizikos vertinimas padeda užtikrinti darbo vietų saugumą. Tačiau veiksmingai atlikti rizikos vertinimą gali būti gana sunku, ypač labai mažoms ir mažosioms įmonėms (LMMĮ), kurioms gali trūkti išteklių ar praktinės patirties darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) srityje.

OiRA padeda įveikti šį sunkumą. Tai pirma ES lygmens iniciatyva, kuria siekiama paskatinti Europos LMMĮ, ES ir valstybių narių lygmenimis įvertinti savo riziką naudojantis priemonėmis, sukurtomis nacionalinių valdžios institucijų ir socialinių partnerių  (darbdavių ir darbuotojų organizacijų).

Kokie yra OiRA tikslai?

 • Europos lygmeniu:
  • didinti profesinę riziką vertinančių ir valdančių LMMĮ skaičių Europoje;
  • padėti (atliekant tinkamą rizikos vertinimą) sumažinti nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų skaičių ir gerinti darbo sąlygas;
  • padėti įmonėms (atliekant tinkamą rizikos vertinimą) tapti konkurencingesnėmis (mažinti išlaidas, susijusias su nelaimingais atsitikimais darbe ir profesinėmis ligomis, laikino nedarbingumo atostogų skaičių ir t. t.).
 • Valstu un nozaru līmenī:
  • mikrouzņēmumu un mazo uzņēmumu rīcībā nodot praktiskus OiRA rīkus viņu tīmekļa vietnēs un veicināt to izmantošanu;
  • veicināt mērķu sasniegšanu valstu līmenī, samazinot arodslimību un nelaimes gadījumu darbā skaitu, nododot uzņēmumu rīcībā OiRA rīkus.
 • Uzņēmumu līmenī:
  • nodrošināt darbinieku darba drošību un veselības aizsardzību (darba devēju un uzņēmumu vispārīgs pienākums), rosinot izmantot OiRA rīkus uzņēmumu un ražotņu līmenī, tādējādi ieviešot stabilu riska novērtēšanas procesu;
  • padarīt riska novērtēšanas procesu saprotamāku;
  • uzlabot darba apstākļus, rosinot izmantot rīku arodriska novērtēšanai un tādējādi uzlabojot uzņēmuma darbības rādītājus.

Kaip veikia OiRA?

OiRA ir tiešsaistes platforma, kas sastāv no OiRA rīku ģeneratora (kur izstrādātāji var izveidot nozaru rīkus) un OiRA nozaru rīkiem, kas pieejami MMU, izmantojot interaktīvu tīmekļa vietni.

OiRA priemonių rengimo įrankiu nemokamai gali naudotis ES ir nacionaliniu lygmeniu veikiantys sektoriaus socialiniai partneriai, taip pat ES ir nacionalinės valdžios institucijos.

Naudodamiesi OiRA priemonių rengimo įrankiu OiRA partneriai gali kurti įvairiems sektoriams, rizikos ar veiklos rūšims skirtas rizikos vertinimo priemones. Vėliau šios priemonės pateikiamos LMMĮ, kad jos galėtų atlikti savo rizikos vertinimą.