Sektoriaus socialiniai partneriai

Socialinis dialogas – tai dviem pramonės šalims (darbdaviams ir darbuotojams) atstovaujančių organizacijų diskusijos, konsultacijos, derybos ir bendri veiksmai.

EU-OSHA glaudžiai bendradarbiauja su ES sektorių socialinio dialogo komitetais kurdama OiRA priemones konkretiems sektoriams (daugiausia anglų kalba, nurodant atitinkamas ES direktyvas), siekiant antrajame etape pritaikyti jas pagal nacionalinį kontekstą.