Interaktyvių rizikos vertinimo priemonių (IRAT) tinklas

IRAT tinklą sudaro DSS institucijos ir ministerijos, kurios sukūrė savo nemokamą interaktyvią rizikos vertinimo priemonę (IRAT). Nors šių institucijų rizikos vertinimo priemonės gali skirtis, visoms joms iškyla tokie patys uždaviniai, kaip antai teikti pagalbą LMMĮ jų rizikos vertinimo procese; siekti užmegzti ryšį su kuo didesniu LMMĮ skaičiumi; vykdyti savo programinės įrangos priežiūrą ir ilgainiui – atnaujinimą.