EU and national stakeholders

ES ir nacionaliniai suinteresuotieji subjektai

ES arba nacionaliniai socialiniai partneriai, norintys tapti OiRA partneriais, teikti paramą EU-OSHA dėl OiRA priemonių arba bendradarbiauti su esamais OiRA partneriais.

Kaip veikia OiRA?

OiRA yra internetinė platforma, kurią sudaro OiRA priemonių rengimo įrankis (juo naudodamiesi projektų rengėjai kuria konkrečiam sektoriui skirtas priemones), ir konkretiems sektoriams skirtos OiRA priemonės, prieinamos naudojantis interaktyvia svetaine.
OiRA priemonių rengimo įrankiu nemokamai gali naudotis ES lygmeniu veikiantys sektoriaus partneriai, taip pat ES ir nacionalinės valdžios institucijos. Nacionaliniai sektoriaus partneriai raginami bendradarbiauti su atitinkamu nacionaliniu OiRA partneriu. 
Naudodamiesi OiRA priemonių rengimo įrankiu partneriai gali kurti įvairiems sektoriams skirtas nacionalinius teisės aktus atitinkančias rizikos vertinimo priemones savo nacionaline kalba. Sukurtos priemonės pateikiamos naudotis LMMĮ, kad jos galėtų atlikti rizikos vertinimą.

Kas gali tapti partneriu?

ES lygmeniu veikiantys sektoriaus partneriai (darbdavių ir darbuotojų organizacijos) ir nacionalinės valdžios institucijos (ministerijos, darbo inspekcijos, DSS institutai ir kt.). Nacionaliniai sektoriaus partneriai raginami bendradarbiauti su atitinkamu nacionaliniu OiRA partneriu.
Dabartinius nacionalinius partnerius galima rasti čia, ES partnerius – čia.

Socialinių partnerių dalyvavimas

Kai nacionalinė valdžios institucija ar nacionalinis DSS institutas imasi iniciatyvos kurti OiRA priemonę (-es), jie atsižvelgdami į atitinkamos valstybės narės nacionalinę praktiką į OiRA priemonės (-ių) kūrimo ir sklaidos procesą turėtų įtraukti socialinius partnerius (ir kitus partnerius).

Nuotrauka
OiRA EU national stakeholders

Kas gali naudotis priemonėmis?

OiRA gali naudotis visi, norintys įvertinti su sveikata ir sauga susijusią riziką, kuri gali kilti jų darbo vietoje. Tačiau visų pirma OiRA priemonės skirtos mažesnėms įmonėms.
OiRA padeda joms įvertinti riziką darbe ir parengti rizikos vertinimo dokumentus, įskaitant įmonės reikalavimus atitinkantį veiksmų planą.

IRAT tinklas

IRAT tinklą sudaro DSS institucijos ir ministerijos, sukūrusios savo nemokamą interaktyvią rizikos vertinimo priemonę (IRAT). Nors šių institucijų rizikos vertinimo priemonės gali skirtis, visos jos siekia vieno tikslo – teikti pagalbą LMMĮ jų rizikos vertinimo procese; užmegzti ryšį su kuo didesniu LMMĮ skaičiumi; prižiūrėti savo programinę įrangą ir ilgainiui ją atnaujinti.

OiRA statistika

Pastarųjų metų OiRA statistikos apžvalga. Ši informacija apima sukurtų priemonių, naudotojų, atliktų rizikos vertinimų skaičius, taip pat informaciją apie šiuo metu kuriamas priemones.

Atvirasis kodas / bendrinimas

OiRA priemonės ir visas jų turinys yra laisvai prieinami, jais gali naudotis kiti OiRA partneriai, kuriantys savo priemones. Tai taikoma tik priemonių tekstui. Nuotraukos / paveikslėliai gali būti saugomi tam tikrų autorių teisių, todėl kiekvienas priemonės kūrėjas privalo pasirūpinti, kad jis turėtų teisę naudoti konkrečias nuotraukas / paveikslėlius.
OiRA turinys bendrinamas naudojantis Creative Commons licencijomis. Tokios licencijos suteikia naudotojams galimybę keistis darbais ir juos pritaikyti įvairioms konkrečioms sąlygoms, įskaitant sąlygą, kad darbas nebūtų komercinis ir būtų tinkamai paskirstytas. Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite http://creativecommons.org/ ir http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/

Priemonės kūrėjo informacija

Tai oficialus OiRA redaktoriaus vadovas, skirtas visiems OiRA partneriams ir tiems, kurie kuria priemones bendradarbiaudami su OiRA partneriais. Jame pateikiami išsamūs nurodymai, kaip naudotis turinio valdymo sistema kuriant priemones.