EU and national stakeholders

Unijne i krajowe zainteresowane strony

Unijni lub krajowi partnerzy społeczni zainteresowani uzyskaniem statusu partnera OiRA, udzielaniem EU-OSHA wsparcia w propagowaniu narzędzi OiRA lub współpracą z istniejącymi partnerami OiRA.

Jak działa OiRA?

OiRA to platforma internetowa, która składa się z generatora narzędzi OiRA (w ramach którego programiści tworzą narzędzia sektorowe) oraz narzędzi sektorowych OiRA, które są dostępne za pośrednictwem interaktywnej strony internetowej.
Generator narzędzi OiRA udostępniany jest bezpłatnie partnerom sektorowym w UE oraz organom unijnym i krajowym. Krajowych partnerów sektorowych zachęca się do współpracy z odpowiednim krajowym partnerem OiRA. 
Partnerzy mogą korzystać z generatora narzędzi OiRA do tworzenia narzędzi oceny ryzyka dla różnych sektorów w ich języku krajowym, dostosowanych do przepisów krajowych. Narzędzia te są następnie udostępniane MMP do przeprowadzania ocen ryzyka.

Kto może zostać partnerem?

Partnerzy sektorowi (organizacje pracodawców i pracowników) na szczeblu UE i organy krajowe (ministerstwa, inspektoraty pracy, instytuty BHP itp.). Krajowych partnerów sektorowych zachęca się do współpracy z odpowiednim krajowym partnerem OiRA.
Aktualnych partnerów krajowych można znaleźć tutaj, a partnerów z UE można znaleźć tutaj.

Zaangażowanie partnerów społecznych

W przypadku gdy krajowy organ publiczny lub krajowy instytut BHP przejmuje wiodącą rolę w opracowywaniu narzędzia lub narzędzi OiRA, powinny one angażować partnerów społecznych (i innych partnerów) w opracowywanie i rozpowszechnianie narzędzia lub narzędzi OiRA zgodnie z praktykami krajowymi w danym państwie członkowskim.

Obraz
OiRA EU national stakeholders

Kto może korzystać z narzędzi?

Z narzędzi OiRA może korzystać każdy, kto chce ocenić zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, które mogą występować w jego miejscu pracy. Narzędzia OiRA zostały jednak opracowane tak, aby były najbardziej wartościowe dla mniejszych przedsiębiorstw.
Narzędzia OiRA zostały opracowane specjalnie w celu wspierania ich w ocenie ryzyka w miejscu pracy i pomagania im w przygotowaniu udokumentowanej oceny ryzyka, w tym planu działania dostosowanego do wymogów przedsiębiorstwa.

Sieć IRAT

Sieć IRAT składa się z instytucji i ministerstw ds. BHP, które opracowały własne, bezpłatne, interaktywne narzędzie oceny ryzyka (IRAT). Chociaż narzędzia ich oceny ryzyka mogą się różnić, wszystkie te instytucje mają ten sam cel: pomaganie MMP w procesie oceny ryzyka, docieranie do maksymalnej liczby MMP oraz utrzymanie i aktualizowanie oprogramowania w perspektywie długoterminowej.

Dane statystyczne dotyczące OiRA

Przegląd danych statystycznych dotyczących OiRA z ostatnich lat. Informacje te obejmują liczbę opracowanych narzędzi, liczbę użytkowników, liczbę przeprowadzonych ocen ryzyka, a także informacje o opracowywanych narzędziach.

Otwarte oprogramowanie/udostępnianie

Narzędzia OiRA i wszystkie ich treści są swobodnie dostępne i mogą być wykorzystywane przez innych partnerów OiRA przy opracowywaniu ich narzędzi. Odnosi się to tylko do tekstu w narzędziach. Zdjęcia/obrazy mogą mieć określone prawa autorskie, a każdy twórca narzędzi jest odpowiedzialny za zapewnienie posiadania praw do wykorzystywania określonych zdjęć/obrazów.
Udostępnianie treści OiRA odbywa się za pośrednictwem licencji Creative Commons. Ta forma licencji oferuje użytkownikom możliwość udostępniania i dostosowywania utworów pod pewnymi określonymi warunkami, w tym pod warunkiem, że utwór jest niekomercyjny i prawidłowo przypisany. Więcej informacji znajduje się na stronie http://creativecommons.org/ i http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/

Informacje dotyczące twórcy narzędzi

Oto oficjalny przewodnik redakcyjny OiRA (podręcznik) przeznaczony dla wszystkich partnerów OiRA oraz osób opracowujących narzędzia we współpracy z partnerami OiRA. Zawiera on szczegółowe instrukcje dotyczące sposobu korzystania z systemu zarządzania treścią w celu tworzenia narzędzi.