Other stakeholders

Inne zainteresowane strony

Organizacje międzynarodowe lub duże przedsiębiorstwa, które chcą dowiedzieć się więcej o OiRA lub wdrożyć ją w swoim kraju lub w swojej organizacji. 

Kto ma dostęp do OiRA?

OiRA i dostęp do naszego systemu są dostępne tylko dla oficjalnych państw członkowskich UE oraz krajów EFTA. EU-OSHA nie jest w stanie udzielić wsparcia innym partnerom międzynarodowym.

Studium przypadku: OiRA dla przedsiębiorstwa wielonarodowego

Niniejsze studium przypadku przedstawia sposób, w jaki wielonarodowy producent samochodów z powodzeniem dostosował udostępnione przez EU-OSHA narzędzie OiRA do wspierania skoordynowanej oceny ryzyka w całym przedsiębiorstwie. Przeanalizowano w nim wyzwania, którym na początku przedsiębiorstwo musiało stawić czoła, osiągnięcia oraz możliwości stworzone dzięki wprowadzeniu narzędzia, np. oszczędność kosztów, promowanie zaangażowania pracowników oraz możliwości wdrożenia narzędzia w kilku językach. W studium przypadku podkreśla się również, że dostosowanie narzędzia OiRA przez to przedsiębiorstwo świadczy o możliwości jego przekrojowego zastosowania, co stanowi potencjał dla innych przedsiębiorstw wielonarodowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod następującym adresem: https://osha.europa.eu/en/publications/oira-multinational-company

Obraz
OiRA profile image

Informacje ze źródeł otwartych

OiRA jest otwartym oprogramowaniem (open-source). Bezpłatne otwarte oprogramowanie jest licencjonowane w sposób liberalny w celu przyznania użytkownikom prawa do użytkowania, badania, zmiany i udoskonalenia projektu poprzez dostępność kodu źródłowego.

OiRA jest stworzona w oparciu o system zarządzania treścią „Plone”. Repozytorium oprogramowania dla OiRA jest dostępne na stronie https://github.com/EU-OSHA/oira.application.buildout, a powiązaną dokumentację można znaleźć na stronie https://github.com/EU-OSHA/oira.documentation.

Instalacja

Przewodnik dotyczący instalacji można znaleźć pod adresem: https://github.com/EU-OSHA/oira.documentation/releases 

Kontakt

Więcej informacji na temat wdrażania OiRA można uzyskać pod adresem: oira [at] osha.europa.eu