Zasoby praktyczne

Materiały dostępne tutaj zostały opracowane przez EU-OSHA i inne zainteresowane strony w UE i obejmują wszystko, od filmów i infografik po bardziej tradycyjne studia przypadków i prezentacje. Wszystkie materiały można pobrać za darmo. Krajowe materiały OiRA można znaleźć na stronach internetowych partnerów OiRA.

Materiały takie jak ulotki, filmy i infografiki.

Regularne aktualizacje i roczne przeglądy danych statystycznych dotyczących OiRA, takie jak liczba użytkowników, przeprowadzone oceny ryzyka i opracowywane narzędzia.

Szczegółowe informacje na temat krajowych podejść promocyjnych i wyników badań dotyczących OiRA.