Micro and Small Enterprises (MSEs)

Mikro- i małe przedsiębiorstwa (MMP)

Jestem MMP zainteresowanym korzystaniem z narzędzia lub uzyskaniem większej ilości informacji na temat OiRA w moim kraju/sektorze.

Ocena ryzyka

Ocena ryzyka jest procesem oceny ryzyka zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy. Jest to systematyczna ocena wszystkich aspektów pracy, w tym następujących kwestii:

  • co może spowodować szkodę lub uraz;
  • czy zagrożenia można wyeliminować, a jeśli nie;
  • jakie środki zapobiegawcze lub ochronne wprowadzono lub należy wprowadzić, by kontrolować ryzyko.

Więcej informacji na temat oceny ryzyka znajduje się na stronie poświęconej ocenie ryzyka.

Narzędzia

Narzędzia OiRA umożliwiają mikro- i małym przedsiębiorstwom przeprowadzanie oceny ryzyka. Narzędzia są łatwe w użyciu, można je pobrać bezpłatnie i uzyskać do nich łatwy dostęp, klikając odpowiedni link poniżej. Większość narzędzi opracowuje się dla konkretnego sektora lub podsektora, ale niektóre opierają się również na konkretnych zagrożeniach lub działaniach, takich jak zagrożenia psychospołeczne czy praca w zamkniętych przestrzeniach lub na dachach.

Narzędzia OiRA

Obraz
OiRA MSEs

Dane kontaktowe/strona internetowa partnerów

Aby znaleźć partnera OiRA w swoim kraju, należy kliknąć link poniżej.

Partnerzy krajowi OiRA

Jak korzystać z OiRA?

Aby rozpocząć pierwszą ocenę ryzyka, wyszukaj interesujące Cię narzędzie, wybierając odpowiedni kraj i sektor/działanie na stronie poświęconej narzędziom OiRA. Uwaga: Podczas gdy partnerzy OiRA nadal opracowują nowe narzędzia, nie wszystkie sektory są uwzględnione we wszystkich krajach partnerskich. Po znalezieniu interesującego narzędzia, kliknij „Rozpocznij ocenę ryzyka”, zostaniesz poproszony(-a) o utworzenie konta OiRA – jest to prosty i szybki proces. Rejestracja pozwala po prostu zalogować się w dowolnym momencie, aby kontynuować wcześniejsze oceny lub rozpocząć nowe.

Interesujące filmy i materiały promocyjne

EU-OSHA i inne zainteresowane strony UE stworzyły praktyczne zasoby, w tym filmy i infografiki, towarzyszące bardziej tradycyjnym studiom przypadku i prezentacjom na potrzeby promocji OiRA. Wszystkie materiały można pobrać za darmo tutaj. Materiały krajowe można znaleźć na odpowiednich stronach internetowych krajowych partnerów OiRA.

Linki do innych praktycznych zasobów EU-OSHA

Materiały dostępne tutaj zostały opracowane przez EU-OSHA i inne zainteresowane strony w UE i obejmują wszystko, od filmów i infografik po bardziej tradycyjne studia przypadków i prezentacje. Wszystkie materiały można pobrać za darmo. Krajowe materiały OiRA można znaleźć na stronach internetowych partnerów OiRA.

Informacje o ochronie danych

Celem procesu przetwarzania danych osobowych jest utworzenie konta OiRA (interaktywne narzędzie online oceny ryzyka) i logowanie się do niego, opracowywanie ocen ryzyka, planów działania i sprawozdań. Adresy e-mail mogą być wykorzystywane do wysyłania newsletterów (jeśli użytkownik wybrał tę opcję). Aplikacja OiRA to narzędzie udostępnione przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA).
Więcej informacji na temat ochrony danych można znaleźć na naszej stronie internetowej poświęconej ochronie danych.