Sektorowi partnerzy społeczni

Dialog społeczny dotyczy dyskusji, konsultacji, negocjacji i wspólnych działań z udziałem organizacji reprezentujących pracodawców i pracowników.

EU-OSHA współpracuje z sektorowymi komitetami dialogu społecznego w UE w celu opracowania narzędzi OiRA dla poszczególnych sektorów (głównie w języku angielskim, z odniesieniem do odpowiednich dyrektyw unijnych); kolejny etap polega na dostosowaniu ich do kontekstów krajowych.