OiRA – Online interactive Risk Assessment

About OiRA

Profile

MSEs

Mikro- i małe przedsiębiorstwa (MMP)

Jestem MMP zainteresowanym korzystaniem z narzędzia lub uzyskaniem większej ilości informacji na temat OiRA w moim kraju/sektorze.

EU and national Stakeholders

Unijne i krajowe zainteresowane strony

Jestem unijnym lub krajowym partnerem społecznym zainteresowanym uzyskaniem statusu partnera OiRA. Jestem zainteresowany(-a) udzielaniem wsparcia EU-OSHA w promowaniu narzędzi OiRA lub współpracy z istniejącymi partnerami OiRA.

Other stakeholders

Inne zainteresowane strony

Jestem organizacją międzynarodową lub dużym przedsiębiorstwem zainteresowanym uzyskaniem większej ilości informacji na temat OiRA i sposobu jej wdrażania w moim kraju lub w mojej organizacji.

Najnowsze narzędzia OiRA

Latest OiRA tools - home page intro text

Narzędzia OiRA umożliwiają mikro- i małym przedsiębiorstwom (MMP) przeprowadzanie ocen ryzyka i są opracowywane przez naszych partnerów OiRA, EU-OSHA oraz unijnych sektorowych partnerów dialogu społecznego.

Manufacture of food products

Kraj
Greece
Język
Greek
Zobacz więcej informacji szczegółowych Zobacz mniej informacji szczegółowych

Manufacture of drinks

Kraj
Greece
Język
Greek
Zobacz więcej informacji szczegółowych Zobacz mniej informacji szczegółowych

Manufacture of plastic products

Kraj
Greece
Język
Greek
Zobacz więcej informacji szczegółowych Zobacz mniej informacji szczegółowych

Najnowsze wiadomości

The Greek Ministry of Labour and Social Affairs has recently  …
Zobacz więcej
Conducting risk assessments for your company may seem hard when…
Zobacz więcej