Despre OiRA

OiRA – Instrumentul online de evaluare a riscurilor – este o platformă web care permite crearea de instrumente de evaluare a riscurilor sectoriale în mai multe limbi, în mod accesibil și standardizat.

OiRA – Instrumentul online de evaluare a riscurilor – este o platformă web care permite crearea de instrumente de evaluare a riscurilor sectoriale în mai multe limbi, în mod accesibil și standardizat.

Platforma este creată și gestionată de Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) și are la bază instrumentul neerlandez de evaluare a riscurilor RI&E.

De ce a fost elaborat proiectul OiRA?

O evaluare corespunzătoare a riscurilor este esențială pentru asigurarea de locuri de muncă sigure și sănătoase. Efectuarea de evaluări ale riscurilor poate fi însă o adevărată provocare, îndeosebi pentru microîntreprinderi și întreprinderile mici (MIM-uri), care ar putea să nu dispună de resursele sau de cunoștințele în materie de securitate și sănătate în muncă (SSM) necesare pentru derularea eficace a acestui proces.

Scopul OiRA este să contribuie la eliminarea acestor obstacole. Platforma reprezintă prima inițiativă de la nivelul UE menită să încurajeze microîntreprinderile și întreprinderile mici din Uniune săși evalueze riscurile cu ajutorul instrumentelor dezvoltate de autoritățile naționale și de partenerii sociali  (organizații patronale și sindicale) – de la nivelul UE și al statelor membre.

Care sunt obiectivele OiRA?

 • La nivel european:
  • să sporească numărul de microîntreprinderi și întreprinderi mici din Europa care își evaluează și își gestionează riscurile profesionale;
  • să contribuie (printr-o evaluare adecvată a riscurilor) la reducerea numărului de accidente și boli profesionale și la îmbunătățirea condițiilor de muncă;
  • să ajute întreprinderile (printr-o evaluare adecvată a riscurilor) să devină mai competitive (prin reducerea costurilor asociate accidentelor și bolilor profesionale, reducerea numărului de zile de concediu medical etc.).
 • La nivel național și sectorial:
  • să pună la dispoziția microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici instrumentele practice OiRA, prin site-urile acestora, și să promoveze utilizarea lor;
  • să contribuie la atingerea obiectivelor naționale de reducere a numărului de îmbolnăviri și accidente profesionale, punând instrumentele OiRA la dispoziția întreprinderilor.
 • La nivelul întreprinderilor:
  • să garanteze securitatea și sănătatea lucrătorilor (o îndatorire generală a angajatorilor și a întreprinderilor) prin încurajarea folosirii instrumentelor OiRA la nivelul întreprinderii și al punctelor de lucru sau de desfacere, instituind astfel un proces riguros de evaluare a riscurilor;
  • să risipească misterul care planează asupra procesului de evaluare a riscurilor;
  • să îmbunătățească condițiile de muncă, promovând utilizarea instrumentului pentru evaluarea riscurilor la locul de muncă și mărind astfel randamentul întreprinderilor.

Cum funcționează OiRA?

OiRA este o platformă online formată din generatorul de instrumente OiRA (cu ajutorul căruia dezvoltatorii creează instrumente sectoriale) și din instrumentele sectoriale OiRA, accesibile microîntreprinderilor și întreprinderilor mici prin intermediul unui site interactiv.

Generatorul de instrumente OiRA este pus la dispoziție gratuit pentru partenerii sociali sectoriali din UE și pentru cei naționali, precum și pentru autoritățile UE și cele naționale.

Partenerii OiRA pot utiliza generatorul de instrumente OiRA pentru a crea instrumente de evaluare a riscurilor pentru diferite sectoare, riscuri sau activități. Aceste instrumente sunt apoi puse la dispoziția microîntreprinderilor și întreprinderilor mici pentru efectuarea evaluărilor riscurilor.