Scopul evaluarii riscurilor

Angajatorii de la fiecare loc de muncă au obligația generală de a asigura securitatea și sănătatea lucrătorilor, sub toate aspectele referitoare la activitatea desfășurată. Scopul efectuării unei evaluări a riscurilor este de a permite angajatorului să ia măsurile necesare pentru protecția lucrătorilor.

Aceste măsuri cuprind:

  • eliminarea și prevenirea riscurilor profesionale

  • informarea lucrătorilor;

  • instruirea lucrătorilor;

  • asigurarea organizării şi a mijloacelor corespunzătoare pentru implementarea măsurilor necesare.

În timp ce scopul evaluării riscurilor cuprinde prevenirea riscurilor profesionale, acesta trebuind să fie obiectivul permanent, aceasta nu va putea fi întotdeauna pusă în practică. În cazul în care nu este posibilă eliminarea riscurilor, acestea trebuie să fie reduse, iar riscurile reziduale controlate. Într-o etapă ulterioară, ca parte din programul de revizuire, un astfel de risc rezidual va fi reevaluat şi se poate reexamina posibilitatea de eliminare a riscurilor, poate în lumina cunoştinţelor noi.

Evaluarea riscurilor ar trebui structurată și aplicată pentru a ajuta angajatorii:

  • să identifice pericolele generate la locul de muncă şi să evalueze riscurile asociate cu aceste pericole, să stabilească măsurile care trebuie luate pentru a proteja sănătatea şi securitatea angajaţilor lor şi a altor lucrători, ţinând cont de cerinţele legislative;;

  • să evalueze riscurile în vederea unei selecții cât mai bine informate a echipamentelor de muncă, a substanțelor sau preparatelor chimice utilizate, a amenajării locului de muncă și a organizării muncii;

  • să verifice caracterul corespunzător al măsurilor puse în aplicare;

  • să stabilească prioritatea activităţilor dacă, în urma evaluării, se descoperă că sunt necesare şi alte măsuri;

  • să îşi dovedească lor, autorităţilor competente, lucrătorilor şi reprezentanţilor lor că au fost luaţi în considerare toţi factorii legaţi de muncă şi că s-a luat o hotărâre valabilă în legătură cu riscurile şi măsurile necesare pentru protejarea sănătăţii şi a securităţii;

  • să se asigure că măsurile de prevenire şi metodele de lucru şi de producţie, care sunt considerate necesare şi puse în aplicare în urma unei evaluări a riscurilor, asigură obţinerea de îmbunătăţiri la nivelul protecţiei lucrătorului.