EU and national stakeholders

Părți interesate naționale și din UE

Parteneri sociali naționali sau din UE interesați să devină parteneri OiRA, să sprijine EU-OSHA în promovarea instrumentelor OiRA sau să colaboreze cu partenerii OiRA existenți.

Cum funcționează OiRA?

OiRA este o platformă online formată din generatorul de instrumente OiRA (cu ajutorul căruia dezvoltatorii creează instrumente sectoriale) și din instrumentele sectoriale OiRA, accesibile prin intermediul unui site interactiv.
Generatorul de instrumente OiRA este pus gratuit la dispoziția partenerilor sectoriali din UE, precum și a autorităților naționale și din UE. Partenerii sectoriali naționali sunt încurajați să colaboreze cu partenerul OiRA național respectiv. 
Partenerii pot utiliza generatorul de instrumente OiRA pentru a crea instrumente de evaluare a riscurilor pentru diferite sectoare în limba țării lor, adaptate la legislația lor națională. Aceste instrumente sunt apoi puse la dispoziția microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici care le pot utiliza în procesele de evaluare a riscurilor.

Cine poate deveni partener?

Parteneri sectoriali (organizații patronale și sindicale) de la nivelul UE, precum și autorități naționale (ministere, inspectorate ale muncii, institute de SSM etc.). Partenerii sectoriali naționali sunt încurajați să colaboreze cu partenerul OiRA național respectiv.
Partenerii naționali actuali pot fi găsiți aici, iar partenerii UE pot fi găsiți aici.

Implicarea partenerilor sociali

În cazul în care o autoritate publică națională/un institut național de SSM preia inițiativa în crearea unui (unor) instrument(e) OiRA, ar trebui să implice partenerii sociali (și alți parteneri) în crearea și diseminarea instrumentului (instrumentelor) OiRA, conform practicilor naționale din statul membru respectiv.

Imagine
OiRA EU national stakeholders

Cine poate utiliza instrumentele?

OiRA poate fi utilizat de oricine dorește să evalueze riscurile legate de sănătate și siguranță care ar putea exista la locul său de muncă. OiRA este însă conceput pentru a fi cel mai mult de folos întreprinderilor mai mici.
OiRA este conceput mai ales pentru a le sprijini în evaluarea riscurilor la locul de muncă și pentru a le ajuta să realizeze o evaluare documentată a riscurilor, inclusiv un plan de acțiune adaptat la cerințele întreprinderii.

Rețeaua IRAT

Rețeaua IRAT este alcătuită din institutele de SSM și ministerele care au creat propriul instrument gratuit interactiv de evaluare a riscurilor (interactive risk assessment tool – IRAT). Deși instrumentele lor de evaluare a riscurilor pot fi diferite, toate aceste instituții urmăresc același obiectiv: sprijinirea microîntreprinderilor și întreprinderilor mici în procesul de evaluare a riscurilor proprii; cooptarea unui număr cât mai mare de astfel de întreprinderi, precum și menținerea și actualizarea software-ului pe termen lung.

Statistici OiRA

Prezentare generală a statisticilor OiRA din ultimii ani. Aceste informații conțin numărul de instrumente create, numărul de utilizatori, numărul de evaluări ale riscurilor efectuate, precum și informații despre instrumentele aflate în curs de dezvoltare.

Sursă deschisă/partajare

Instrumentele OiRA și întregul lor conținut sunt accesibile gratuit și pot fi utilizate de alți parteneri OiRA în crearea instrumentelor lor. Este vorba numai de textul din instrumente. Fotografiile/imaginile pot avea drepturi de autor specifice și fiecare dezvoltator de instrumente are răspunderea de a se asigura că deține drepturile de utilizare a anumitor fotografii/imagini.
Partajarea de conținut OiRA are loc prin intermediul licențelor Creative Commons. Acest tip de licențe oferă utilizatorilor posibilitatea de a partaja și adapta rezultatul muncii lor în condiții specifice, de exemplu cerința ca activitatea respectivă să nu fie comercială, iar autorii să fie menționați în mod corect. Pentru mai multe informații, consultați http://creativecommons.org/ și http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/

Informații despre dezvoltatorul instrumentului

Acesta este Ghidul (Manualul) oficial al editorului OiRA, destinat tuturor partenerilor OiRA și celor care creează instrumente în colaborare cu partenerii OiRA. Ghidul conține instrucțiuni detaliate despre modul de utilizare a sistemului de gestionare a conținutului pentru crearea de instrumente.