Resurse practice

Materialele disponibile aici au fost create de EU-OSHA și de alte părți interesate din UE și conțin de la videoclipuri și infografice până la studii de caz și prezentări mai tradiționale. Toate materialele pot fi descărcate gratuit. Pentru materialele OiRA naționale, consultați site-urile partenerilor OiRA.

Materiale precum pliante, videoclipuri și infografice.

Actualizări periodice și prezentări generale anuale cu privire la statisticile OiRA, cum ar fi numărul de utilizatori, evaluările riscurilor efectuate și instrumentele aflate în curs de dezvoltare.

Informații detaliate despre abordările naționale de promovare și rezultatele cercetărilor privind OiRA.