Partenerii

Comunitatea OiRA este alcătuită din organizații și persoane care dezvoltă instrumente OiRA. Scopul său este să faciliteze dezvoltarea de instrumente OiRA prin stimularea schimbului de instrumente, cunoștințe și bune practici, prin promovarea activităților de colaborare, prin consolidarea relațiilor existente în cadrul comunității și prin crearea unor relații noi.

Cine sunt membrii comunității OiRA?

 • Parteneri sociali sectoriali de la nivelul UE și de la nivel național (organizații patronale și sindicale)
 • Autorități ale UE și autorități naționale (ministere, inspectorate ale muncii, institute de securitate și sănătate în muncă – SSM etc.)

Membrii comunității iau legătura periodic cu EU-OSHA, se reunesc o dată pe an pentru a face schimb de informații și de experiență și colaborează împărtășind conținutul instrumentelor OiRA, distribuind materiale promoționale și altele.


Doriți să vă implicați în comunitatea OiRA?

Toți membrii își iau angajamentul:

 • să dezvolte instrumente OiRA sau să adapteze instrumentele OiRA existente în funcție de sectoarele specifice și de legislația națională;
 • să implice utilizatorii finali (angajatorii și angajații din microîntreprinderi și din întreprinderile sau organizațiile mici), pentru a se asigura că instrumentele OiRA răspund nevoilor reale ale acestora (în special în etapa de testare);
 • să actualizeze periodic conținutul instrumentelor OiRA;
 • să disemineze instrumentele OiRA și, în măsura posibilităților, să acorde asistență utilizatorilor finali;
 • să colaboreze cu EU-OSHA și să ofere feedback în ceea ce privește generatorul de instrumente, materialele și modelul de difuzare a acestora;
 • să participe la evaluările proiectului OiRA (gestionate de EU-OSHA);
 • să pună în comun cu alți membri ai comunității OiRA instrumentele OiRA pe care le dezvoltă și să le împărtășească experiența și cunoștințele dobândite pe parcursul acestui proces.

Doriți să vă implicați în comunitatea OiRA?

 • Există un consens general cu privire la necesitatea cooperării paneuropene pe tema dezvoltării de instrumente de evaluare a riscurilor, îndeosebi în contextul crizei economice și al resurselor limitate.
 • Prin gruparea eforturilor și a resurselor la nivelul UE, membrii comunității OiRA valorifică ceea ce realizează sau au realizat deja alți membri.
 • OiRA promovează cooperarea în rândul membrilor și cercetătorilor comunității OiRA de la nivel european și național.
 • Proiectul creează punți de legătură, consolidează colaborări și instituie noi modalități de schimb de informații.

Doriți să vă implicați în comunitatea OiRA?

Dacă sunteți partener social ori un institut sau o autoritate națională și doriți să vă implicați în OiRA, vă invităm să citiți mai întâi memorandumul de înțelegere al OiRA, care constituie baza cooperării cu EU-OSHA (și pe care toți membrii comunității OiRA trebuie să îl semneze). Ulterior, dacă sunteți interesat, vă rugăm să anunțați punctul focal național din țara dumneavoastră.

În ceea ce privește politica de parteneriat a OiRA, se acordă prioritate organizațiilor din UE și statelor membre ale Uniunii. Pentru organizații și state din afara Uniunii Europene, EU-OSHA pune la dispoziție opțiunea de descărcare gratuită a generatorului de instrumente OiRA (o aplicație web pentru dezvoltarea de instrumente de evaluare a riscurilor).

Vă rugăm să țineți seama de următoarele aspecte:

 • Utilizarea acestui software necesită cunoașterea programului Plone.
 • EU-OSHA actualizează periodic acest software.
 • Codul sursă al aplicației OiRA este oferit prin licență publică generală.