Partenerii sociali sectoriali

Dialogul social desemnează dezbaterile, consultările, negocierile și acțiunile comune la care participă organizații care reprezintă cele două părți ale unui sector industrial (angajatorii și lucrătorii).

EU-OSHA lucrează îndeaproape cu comitetele de dialog social sectorial ale UE, pentru a dezvolta instrumente OiRA specifice anumitor sectoare (în principal în limba engleză și cu referire la directivele UE relevante), cu scopul de a le adapta la contextele naționale într-o a doua etapă.