Rețeaua instrumentelor interactive de evaluare a riscurilor (IRAT)

Rețeaua IRAT este alcătuită din institutele de SSM și ministerele care au dezvoltat propriul instrument gratuit interactiv de evaluare a riscurilor (interactive risk assessment tool – IRAT). Deși instrumentele lor de evaluare a riscurilor pot fi diferite, toate aceste instituții se confruntă cu aceleași provocări, de exemplu sprijinirea microîntreprinderilor și întreprinderilor mici în procesul de evaluare a riscurilor proprii, cooptarea unui număr cât mai mare de astfel de întreprinderi, precum și menținerea și actualizarea software-ului pe termen lung.