Evaluarea riscurilor

Evaluarea riscurilor constituie piatra de temelie a abordării europene de prevenire a accidentelor de muncă și a sănătății precare.

Există motive întemeiate pentru acest lucru. Dacă procesul de evaluare a riscurilor – începutul abordării managementului sănătății și siguranței – nu este realizat în mod corespunzător sau nu este realizat deloc, este puțin probabil să fie identificate sau puse în aplicare măsurile preventive adecvate.

În fiecare an, milioane de oameni din UE suferă vătămări la locul de muncă sau sănătatea acestora este grav afectată la locul de muncă. De aceea, evaluarea riscurilor este foarte importantă, fiind esențială pentru locuri de muncă sigure și sănătoase. Evaluarea riscurilor este un proces dinamic care permite întreprinderilor şi organizaţiilor să implementeze o politică proactivă de gestionare a riscurilor la locul de muncă.

Din aceste motive, este important ca întreprinderile de orice tip și mărime să efectueze evaluări periodice. O evaluare corectă a riscurilor cuprinde, printre altele, asigurarea că toate riscurile relevante sunt avute în vedere (nu numai cele imediate sau evidente), verificarea eficienţei măsurilor de securitate adoptate, înregistrarea rezultatelor evaluării şi revizuirea evaluării în mod regulat pentru a o actualiza în permanenţă.

Cea mai importantă lege europeană relevantă pentru evaluarea riscurilor este Directiva cadru 89/391. Această directivă a fost transpusă în legislația națională și, ca atare, întreprinderile din toate statele membre sunt obligate să efectueze o evaluare a riscurilor în materie de securitate și sănătate. Statele membre au însă dreptul de a introduce dispoziții mai stricte pentru a-și proteja lucrătorii (prin urmare, ar trebui să verificați legislația specifică referitoare la evaluarea riscurilor din țara dumneavoastră). În instrumentele OiRA naționale, partenerii noștri au luat deja în considerare legislația națională în vigoare.

Definiţii

Pericole

Un pericol poate fi orice sursă potenţială de vătămare — materiale, echipamente, metode sau practici de muncă.

Riscuri

Un risc este probabilitatea, mică sau mare, ca o persoană să fie vătămată ca urmare a unui pericol.

Evaluarea riscurilor

Evaluarea riscurilor este un proces care constă în evaluarea riscurilor pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, generate de pericolele existente la locul de muncă. Este o examinare sistematică a tuturor aspectelor muncii, pentru a se stabili:

  • cauzele unor posibile vătămări sau răniri;

  • posibilităţile de eliminare a pericolelor şi, dacă nu este posibil;

  • măsurile de prevenire sau protecţie care sunt sau trebuie implementate pentru a ţine sub control riscurile.