Cum se realizează o evaluare a riscurilor

La nivelul UE nu există reguli fixe cu privire la modul în care trebuie efectuate evaluările de risc (trebuie să verificați legislația specifică referitoare la evaluarea riscurilor din țara dumneavoastră). Există însă două principii care trebuie avute întotdeauna în vedere în cazul unei evaluări a riscurilor:

 • structurarea evaluării pentru a asigura abordarea tuturor pericolelor şi riscurilor relevante (de exemplu, să nu se neglijeze sarcini precum curăţenia, care pot fi realizate în afara orelor normale de lucru, sau departamentele conexe, precum compactarea deşeurilor);

 • când se identifică un risc, pornirea de la primele principii în procesul de evaluare, prin identificarea posibilităţii de eliminare a riscului respectiv.

Instrumentele OiRA sunt menite să ajute întreprinderile în acest proces. Ele oferă îndrumări pentru a putea aborda evaluarea riscurilor în mod structurat și includ o mulțime de soluții practice pentru a ghida utilizatorul în luarea de măsuri. Partenerii naționali ai OiRA se asigură că se ține seama de o gamă largă de riscuri posibile în sectorul specific de la nivel național .

Liniile directoare europene privind evaluarea riscurilor la locul de muncă propun o abordare bazată pe un număr de etape diferite. Aceasta nu este singura metodă de realizare a unei evaluări a riscurilor, există o varietate de metodologii pentru atingerea aceluiaşi obiectiv. Nu există o metodă unică “potrivită” pentru realizarea unei evaluări a riscurilor, iar în diferite împrejurări pot funcţiona diferite abordări.

Nu există un singur mod „corect” de a efectua o evaluare a riscurilor, diferite abordări putând funcționa în situații diferite. Pentru majoritatea întreprinderilor, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii, ar trebui să funcționeze bine abordarea etapizată (care încorporează elemente de gestionare a riscurilor), ca cea prezentată mai jos.

 • Pasul 1 Identificarea pericolelor și a persoanelor expuse riscurilor
  • Identificarea lucrurilor de la locul de muncă care pot provoca vătămări și identificarea lucrătorilor care pot fi expuși la aceste pericole.
 • Pasul 2 Evaluarea și ierarhizarea riscurilor
  • Estimarea riscurilor existente (gravitatea și probabilitatea posibilelor vătămări) și ierarhizarea lor în ordinea importanței.
 • Pasul 3 Luarea deciziilor cu privire la acțiunile preventive și punerea lor în aplicare
  • Identificarea măsurilor adecvate pentru a elimina sau controla riscurile și luarea de măsuri. Punerea în aplicare a măsurilor preventive și de protecție prin intermediul unui plan de stabilire a priorităților.
 • Etapa 4. Monitorizarea şi revizuirea
  • Evaluarea trebuie revizuită la intervale regulate, pentru a asigura o actualizare permanentă.

Toate instrumentele OiRA urmează etapele menționate mai sus. 

Înregistrarea evaluării riscurilor

Trebuie ținută o evidență a rezultatelor evaluărilor riscurilor la locul de muncă. O astfel de evidență poate fi utilizată ca bază pentru:

 • transferul de informații către persoanele implicate;
 • verificarea introducerii măsurilor necesare;
 • prezentarea de dovezi către autoritățile de supraveghere;
 • orice revizuire, dacă se schimbă situația.

Se recomandă înregistrarea a cel puţin următoarelor informaţii:

 • numele şi funcţia persoanei/persoanelor care a/au efectuat examinarea;

 • pericolele şi riscurile identificate;

 • grupurile de lucrători care se confruntă cu riscuri specifice;

 • măsurile de protecţie necesare;

 • informaţii privind implementarea măsurilor, cum ar fi numele persoanei responsabile şi data;

 • informaţii referitoare la reglementări ulterioare privind monitorizarea şi revizuirea, inclusiv termene şi persoane implicate;

 • informaţii referitoare la implicarea lucrătorilor şi reprezentanţilor acestora în procesul de evaluare a riscurilor.

Evidența evaluărilor ar trebui întocmită după consultarea și cu participarea lucrătorilor și/sau a reprezentanților lor și pusă la dispoziția acestora spre informare. În orice caz, lucrătorii respectivi ar trebui informați cu privire la rezultatul fiecărei evaluări legate de postul lor de lucru, precum și cu privire la măsurile care urmează să fie luate în urma evaluării.

Instrumentele OiRA furnizează diferite rapoarte pentru a prezenta o evidență a evaluării riscurilor efectuate și a măsurilor care au fost decise.