Evaluarea riscurilor — roluri şi responsabilităţi

În Europa, securitatea şi sănătatea lucrătorilor sunt protejate printr-o abordare bazată pe evaluarea şi gestionarea riscurilor. Pentru a efectua o evaluare eficace a riscurilor la locul de muncă, toate părţile implicate trebuie să cunoască foarte bine contextul juridic, conceptele, procesul de evaluare a riscurilor şi rolul pe care trebuie să îl joace principalii actori implicaţi în proces.

Rolurile şi responsabilităţile lucrătorilor

Este important ca lucrătorii să participe la evaluarea riscurilor. Aceştia cunosc problemele şi detaliile legate de ceea ce se întâmplă de fapt atunci când îşi desfăşoară sarcinile sau activităţile, aşa că ar trebui să fie implicaţi în evaluare. Cunoştinţele practice sau competenţa acestora este, de asemenea, deseori necesară pentru a dezvolta măsuri de prevenire care pot fi puse în practică.

Participarea lucrătorilor nu este doar un drept, ci este, de asemenea, fundamentală pentru ca managementul angajatorilor în materie de sănătate și securitate în muncă să fie eficient și eficace.

Lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora au următoarele drepturi/obligaţii:

 • să fie consultaţi cu privire la organizarea evaluării riscurilor şi la desemnarea persoanelor care efectuează această sarcină;
 • să participe la evaluarea riscurilor;
 • să avertizeze responsabilii sau angajatorii în legătură cu riscurile observate;
 • să semnaleze orice schimbare survenită la locul de muncă;
 • să fie informaţi privind riscurile pentru securitatea şi sănătatea lor şi măsurile necesare pentru eliminarea sau reducerea acestora;
 • să fie implicaţi în procesul de decidere asupra măsurilor de prevenire şi protecţie care vor fi puse în aplicare;
 • să solicite angajatorului adoptarea măsurilor corespunzătoare şi prezentarea propunerilor pentru reducerea la minim a riscurilor sau combaterea riscurilor la sursă;
 • să coopereze cu angajatorul pentru a-i permite acestuia să asigure un mediu de muncă sigur;
 • să fie instruiţi/să primească instrucţiuni cu privire la măsurile care vor fi puse în practică;
 • să protejeze, pe cât posibil, securitatea şi sănătatea lor şi a altor persoane afectate de acţiunile lor în conformitate cu instruirea şi instrucţiunile primite din partea angajatorului;

În plus, este important ca reprezentanţii lucrătorilor să fie instruiţi pentru a înţelege evaluarea riscurilor şi rolul acestora în efectuarea acestei evaluări.

Instrumentele OiRA oferă diferite posibilități de implicare și de informare a lucrătorilor și a reprezentanților lor, cum ar fi partajarea conținutului instrumentelor sau a rapoartelor finale sau, în unele cazuri, abordări mai elaborate. Consultați instrumentele naționale pentru a vedea diferitele opțiuni, de exemplu cursuri de formare și invitații de a contribui direct online la evaluarea riscurilor. 

Roluri și responsabilități ale angajatorilor

Angajatorii ar trebui să pregătească cu atenție ceea ce au de gând să facă pentru a-și îndeplini responsabilitățile de a efectua o evaluare a riscurilor și de a pune în aplicare măsurile necesare pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor. Li se recomandă să facă acest lucru urmând pașii menționați: 

 • solicitarea, organizarea și coordonarea evaluării;
 • desemnarea unor persoane competente pentru efectuarea evaluărilor; persoanele care efectuează evaluarea riscurilor pot fi:
  • angajatorii înșiși;
  • angajați desemnați de angajatori;
  • evaluatori și prestatori de servicii externi, dacă există o lipsă de personal competent la locul de muncă.
 • consultarea reprezentanților lucrătorilor cu privire la demersurile necesare pentru numirea celor care vor face evaluările;
 • furnizarea informațiilor, formării, resurselor și sprijinului necesar evaluatorilor care sunt angajații proprii ai angajatorului;
 • asigurarea unei coordonări adecvate între evaluatori (dacă este cazul);
 • implicarea conducerii și încurajarea participării forței de muncă;
 • stabilirea demersurilor care trebuie făcute pentru examinarea și revizuirea evaluării riscurilor;
 • asigurarea faptului că măsurile preventive și de protecție țin seama de rezultatele evaluării;
 • asigurarea faptului că evaluarea riscurilor este documentată;
 • monitorizarea măsurilor de protecție și preventive pentru a asigura menținerea eficacității lor;
 • informarea lucrătorilor și/sau a reprezentanților lor cu privire la rezultatele evaluării și la măsurile introduse (punerea evidențelor la dispoziția acestora).