EU and national stakeholders

EU a vnitrostátní zúčastněné strany

Evropští nebo vnitrostátní sociální partneři, kteří mají zájem stát se partnerem OiRA, poskytovat podporu agentuře EU-OSHA při propagaci nástrojů OiRA nebo spolupracovat se stávajícími partnery OiRA.

Jak OiRA funguje?

OiRA je on-line platforma, kterou tvoří generátor nástrojů OiRA (v němž vývojáři vytváří odvětvové nástroje) a odvětvové nástroje OiRA, které jsou přístupné prostřednictvím interaktivní internetové stránky.
Generátor nástrojů OiRA se poskytuje zdarma odvětvovým partnerům na úrovni EU a orgánům EU a členských států. Vnitrostátní sektoroví partneři jsou vybízeni ke spolupráci s příslušnými vnitrostátními partnery OiRA. 
Partneři mohou použít generátor nástrojů OiRA k vytváření nástrojů pro hodnocení rizik pro různá odvětví ve svém národním jazyce, přičemž tyto nástroje jsou přizpůsobené jejich vnitrostátním právním předpisům. Tyto nástroje se poté poskytnou mikropodnikům a malým podnikům, které je mohou využívat při provádění hodnocení rizik.

Kdo se může stát partnerem?

Odvětvoví partneři (organizace zaměstnavatelů a zaměstnanců) na úrovni EU a orgány EU a vnitrostátní orgány (ministerstva, inspektoráty práce, instituty BOZP atd.). Vnitrostátní sektoroví partneři jsou vybízeni ke spolupráci s příslušnými vnitrostátními partnery OiRA.
Stávající vnitrostátní partnery naleznete zde a partnery z EU naleznete zde.

Zapojení sociálních partnerů

V případě, že se vedoucí úlohy při vývoji nástrojů OiRA ujme vnitrostátní veřejný orgán / vnitrostátní institut BOZP, měl by do jejich vývoje a šíření zapojit sociální partnery (a další partnery), a to na základě vnitrostátních postupů v daném členském státě.

Obrázek
OiRA EU national stakeholders

Kdo může tyto nástroje používat?

Platformu OiRA může používat kdokoli, kdo chce vyhodnotit bezpečnostní a zdravotní rizika, která se mohou vyskytnout na pracovišti. OiRA je však koncipována tak, aby měla největší přínos pro menší podniky.
Je vyvinuta speciálně s cílem podpořit tyto podniky při hodnocení rizik na pracovišti a pomoci jim vypracovat zdokumentované hodnocení rizik, včetně akčního plánu přizpůsobeného požadavkům podniku.

Síť IRAT

Síť IRAT tvoří instituce BOZP a ministerstva, které vytvořily vlastní bezplatný nástroj pro interaktivní hodnocení rizik (IRAT). Přestože se nástroje pro hodnocení rizik uvedených institucí mohou lišit, všechny sledují stejný cíl: pomoc mikropodnikům a malým podnikům v procesu hodnocení rizik, oslovení co největšího počtu těchto podniků a údržba a aktualizace jejich softwaru v dlouhodobém horizontu.

Statistiky nástroje OiRA

Přehled statistik nástroje OiRA v posledních letech. Tyto informace zahrnují počet vyvinutých nástrojů, počet uživatelů, počet provedených hodnocení rizik, ale i informace o vyvíjených nástrojích.

Otevřený zdroj / sdílení

Nástroje OiRA a veškerý jejich obsah jsou volně přístupné a jiní partneři OiRA je mohou používat při vývoji svých nástrojů. To však platí pouze pro text v nástrojích. Fotografie/obrázky mohou být chráněny konkrétními autorskými právy a každý vývojář nástroje je zodpovědný za to, že má práva na použití konkrétních fotografií/obrázků.
Sdílení obsahu OiRA probíhá prostřednictvím licencí Creative Commons. Tato forma licence uživatelům umožňuje sdílet a upravovat dílo při dodržení několika stanovených podmínek, včetně sdílení a upravování pro nekomerční účely a s řádným uvedením zdroje. Více informací naleznete na adrese http://creativecommons.org/http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/

Informace pro vývojáře nástroje

Toto je oficiální průvodce (příručka) editora OiRA určená všem partnerům OiRA a těm, kteří vyvíjejí nástroje ve spolupráci s partnery OiRA. Přináší podrobné pokyny, jak systém správy obsahu používat k vytváření nástrojů.