Odvětvoví sociální partneři

Sociálním dialogem se rozumí diskuse, konzultace, jednání a společné akce, jichž se účastní organizace zastupující dvě strany průmyslu (zaměstnavatele a zaměstnance).

Agentura EU-OSHA úzce spolupracuje s výbory pro odvětvový sociální dialog EU na vývoji nástrojů OiRA pro konkrétní odvětví (převážně v angličtině a s odkazem na příslušné směrnice EU), přičemž jejím záměrem je v další fázi přizpůsobit vnitrostátní situaci.