Praktické zdroje

Materiály, které jsou zde k dispozici, vytvořila agentura EU-OSHA a další zúčastněné strany v EU a zahrnují vše od videí a infografik až po tradičnější případové studie a prezentace. Všechny materiály lze stáhnout zdarma. Materiály nástroje OiRA z jednotlivých států naleznete na internetových stránkách partnerů OiRA.

Materiály, například letáky, videa a infografiky

Pravidelné aktualizace a roční přehledy týkající se statistik nástroje OiRA, například počet uživatelů, prováděná hodnocení rizik a vyvíjené nástroje.

Podrobné informace o vnitrostátních propagačních přístupech a výsledcích výzkumu týkajících se nástroje OiRA.